Translations by Michal Predotka

Michal Predotka has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

111 of 11 results
1.
Game in progress
2017-01-14
Gra w toku
2.
Are you sure you want to restart this game?
2017-01-14
Jesteś pewny, że chcesz rozpocząć nową grę ?
3.
Restart game
2017-01-14
Uruchom grę ponownie
5.
Continue current game
2017-01-14
Kontynuuj obecną rozgrywkę
6.
Tents
2017-01-14
Namioty
7.
How to Play
2017-01-14
Jak grać
9.
New Game
2017-01-14
Nowa gra
10.
<p><i>Tents</i> is a puzzle game where you need to work out where all the tents are in a field.</p><br/><p>The rules are:</p><ul><li>Each camper has claimed a tree and placed their tent beside it (these campers like shade).</li><li>The field is full - there is one tent for every tree.</li><li>No two tents are beside each other, even diagonally (too noisy!).</li><li>The number of tents in each row / column is shown with a number.</li></ul><p>You can always work out where all the tents are with just these rules. Touching a square allows you to mark it as grass (i.e. a tent cannot be here) or a tent.</p><br/><p>Have fun!</p>
2017-01-16
<p><i>Namioty</i> to łamigłówka w której należy określić położenie namiotów.</p><br/><p>Zasady:</p><ul><li>Każdy z turystów wybrał drzewo i umieścił obok niego swój namiot (ci turyści lubią cień).</li><li>Pole namiotowe jest pełne - przy każdym drzewie jest namiot.</li><li>Dwa namioty nie mogą być obok siebie, nawet po skosie (duży hałas!).</li><li>Ilość namiotów w rzędach i kolumnach jest opisana liczbą.</li></ul><p>Położenie wszystkich namiotów można określić korzystając tylko z tych zasad. Kliknięcie wybranego kwadratu pozwala na oznaczenie go jako trawa (namiot nie może tam stać) lub namiot.</p><br/><p>Miłej zabawy!</p>
2017-01-14
<p><i>Namioty</i> to łamigłówka w której należy określić położenie namiotów.</p><br/><p>Zasady:</p><ul><li>Każdy z turystów wybrał drzewo i umieścił obok niego swój namiot (ci turyści lubią cień).</li><li>Pole namiotowe jest pełne - przy każdym drzewie jest jest namiot.</li><li>Dwa namioty nie mogą być obok siebie, nawet po skosie (duży hałas!).</li><li>Ilość namiotów w rzędach i kolumnach jest opisana liczbą.</li></ul><p>Położenie wszystkich namiotów można określić korzystając tylko z tych zasad. Kliknięcie wybranego kwadratu pozwala na oznaczenie go jako trawa (namiot nie może tam stać) lub namiot.</p><br/><p>Miłej zabawy!</p>
19.
Camping puzzle game
2017-01-14
Łamigłówka kempingowa
20.
puzzle,tents,tent,tree
2017-01-14
łamigłówka,namioty,namiot,drzewo,las