Translations by Monsz_

Monsz_ has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

134 of 34 results
138.
Open attachment
2007-09-18
Otwórz załącznik
317.
Attachments
2007-09-18
Załączniki
400.
Show splash screen on startup
2007-09-18
Pokaż ekran powitalny przy starcie
401.
Show tips window on startup
2007-09-18
Pokaż porady dnia przy starcie
513.
Notify me of new versions.
2007-09-18
Informuj mnie o nowych wersjach.
535.
iCalendar files (*.ics)|*.ics|All files (*.*)|*
2007-09-18
Pliki iCalendar (*.ics)|*.isc|Wszystkie pliki (*.*)|*
568.
Welcome to %(name)s version %(version)s
2007-09-18
Witamy w %(name)s wersja %(version)s
574.
&File
2007-09-18
&Plik
575.
&Edit
2007-09-18
&Edycja
576.
&View
2007-09-18
&Widoki
579.
&Help
2007-09-18
&Pomo&c
581.
&Export
2007-09-18
&Eksport
582.
&Select
2007-09-18
&Wybierz
587.
&Filter
2007-09-18
&Filtr
588.
&Sort
2007-09-18
&Sortuj
589.
&Columns
2007-09-18
&Kolumny
591.
&Tree options
2007-09-18
Opcje &drzewa
592.
T&oolbar
2007-09-18
Pasek &narzędzi
595.
&Task
2007-09-18
&Zadania
607.
&Category
2007-09-18
&Kategoria
638.
&Open... Ctrl+O
2007-09-18
&Otwórz... Ctrl+O
640.
&Merge...
2007-09-18
Łą&cz...
643.
&Save Ctrl+S
2007-09-18
Z&apisz Ctrl+S
663.
Export as &HTML...
2007-09-18
Eksportuj jako &HTML...
665.
Export as &CSV...
2007-09-18
Eksportuj jako &CSV...
680.
&Quit Ctrl+Q
2007-09-18
Zak&ończ Ctrl+Q
681.
&Undo
2007-09-18
&Cofnij
682.
&Redo
2007-09-18
&Ponów
769.
Error opening attachment
2007-09-18
Błąd podczas otwierania załącznika
773.
Help
2007-09-18
Pomoc
783.
&License
2007-09-18
&Licencja
784.
%s license
2007-09-18
Licencja %s
940.
Tasks
2007-09-18
Zadania
1310.
Open a %s file
2007-09-18
Otwórz plik %s