Translations by Kaya Zeren

Kaya Zeren has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 426 results
1.
Errors have occured. Please see "taskcoachlog.txt" in your "My Documents" folder.
2016-04-07
Bazı sorunlar çıktı. Ayrıntılar için "Belgelerim" klasöründeki "taskcoachlog.txt" dosyasına bakınız.
3.
Errors have occured. Please see "%s"
2016-04-07
Bazı sorunlar çıktı. Lütfen "%s" bölümüne bakın.
4.
Couldn't load settings from TaskCoach.ini: %s
2016-04-07
Ayarlar TaskCoach.ini dosyasından yüklenemedi: %s
5.
%s file error
2016-04-07
%s dosya sorunu
70.
Add note to "%s"
2016-04-07
"%s" içine not ekler
74.
Remove note from "%s"
2016-04-07
Notu "%s" ögesinden siler
84.
Mark task active
2016-04-07
İşi etkin olarak işaretle
85.
Mark "%s" active
2016-04-07
"%s" ögesini etkin olarak işaretle
86.
Mark task inactive
2016-04-07
İş etkin değil olarak işaretle
87.
Mark "%s" inactive
2016-04-07
"%s" ögesini etkin değil olarak işaretle
93.
Maximize priority of "%s"
2016-04-07
"%s" ögesine en yüksek önceliği atar
95.
Minimize priority of "%s"
2016-04-07
"%s" ögesine en düşük önceliği atar
97.
Increase priority of "%s"
2016-04-07
"%s" ögesinin önceliğini arttırır
98.
Decrease priority
2016-04-07
Önceliği azalt
99.
Decrease priority of "%s"
2016-04-07
"%s" ögesinin önceliğini azaltır
101.
Change priority of "%s"
2016-04-07
"%s" ögesinin önceliğini değiştirir
104.
Change planned start date of "%s"
2016-04-07
"%s" ögesinin planlanan başlangıç tarihini değiştir
106.
Change due date of "%s"
2016-04-07
"%s" ögesinin bitiş tarihini değiştirir
108.
Change actual start date of "%s"
2016-04-07
"%s" ögesinin geçerli başlangıç tarihini değiştir
110.
Change completion date of "%s"
2016-04-07
"%s" ögesinin tamamlanma tarihini değiştirir
114.
Change recurrence of "%s"
2016-04-07
"%s" ögesinin yinelemesini değiştirir
115.
Change percentage complete of "%s"
2016-04-07
"%s" ögesinin tamamlanma yüzdesini değiştirir
119.
Change budget of "%s"
2016-04-07
"%s" ögesinin bütçesini değiştirir
121.
Change hourly fee of "%s"
2016-04-07
"%s" ögesinin saatlik ücretlerini değiştirir
123.
Change fixed fee of "%s"
2016-04-07
"%s" ögesinin sabit ücretlerini değiştirir
125.
Toggle prerequisite of "%s"
2016-04-07
"%s" ögesinin ön koşulunu açar ya da kapatır
126.
Error while reading the %s-%s setting from %s.ini.
2016-04-07
%s.ini dosyasından %s-%s ayarları okunurken bir sorun çıktı.
130.
Settings error
2016-04-07
Ayarlar hatalı
131.
Error while saving %s.ini: %s
2016-04-07
%s.ini kaydedilirken bir sorun çıktı: %s
132.
Save error
2016-04-07
Kaydetme sorunu
135.
Insert a new attachment
2016-04-07
Yeni bir ek ekler
137.
Open the selected attachments
2016-04-07
Seçilmiş ekleri açar
139.
Don't snooze
2016-04-07
Ertelenmesin
165.
Show/hide inactive tasks (incomplete tasks without actual start date)
2016-04-07
Etkin olmayan işleri görüntüler ya da gizler (geçerli başlangıç tarihi olmayan tamamlanmamış işler)
166.
Late tasks
2016-04-07
Gecikmiş işler
169.
Show/hide late tasks (inactive tasks with a planned start in the past)
2016-04-07
Gecikmiş işleri görüntüler ya da gizler (planlanan başlangıç tarihi geçmişte olan etkin olmayan işler)
173.
Show/hide active tasks (incomplete tasks with an actual start date in the past)
2016-04-07
Etkin işleri görüntüler ya da gizler (geçerli başlangıç tarihi geçmişte olan tamamlanmamış işler)
176.
Hide &due soon tasks
2016-04-07
&Yakında bitecek işleri gizle
177.
Show/hide due soon tasks (incomplete tasks with a due date in the near future)
2016-04-07
Yakında bitecek işleri görüntüler ya da gizler (bitiş tarihi yakın gelecekte olan tamamlanmamış işler)
179.
Hide &over due tasks
2016-04-07
&Zamanı geçmiş işleri gizle
181.
Show/hide over due tasks (incomplete tasks with a due date in the past)
2016-04-07
Zamanı geçmiş işleri görüntüler ya da gizler (bitiş tarihi geçmişte olan tamamlanmamış işler)
185.
Show/hide completed tasks
2016-04-07
Tamamlanmış işleri görüntüler ya da gizler
203.
Charts
2016-04-07
Çizelgeler
273.
Wrench
2016-04-07
Somun anahtarı
309.
Use application-wide setting
2016-04-07
Genel ayar kullanılsın
332.
Start tracking from last stop time
2016-04-07
Çalışmaya son durulan zamandan başlansın
335.
Multiple tasks
2016-04-07
Birden çok iş
345.
Use font:
2016-04-07
Şu yazı tipi kullanılsın:
346.
Use color:
2016-04-07
Şu renk kullanılsın:
356.
Schedule each next recurrence based on
2016-04-07
Sonraki her yinelemeyi şuna göre zamanla