Translations by Kaya Zeren

Kaya Zeren has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1533 results
~
&Delete DEL
2011-05-18
&Sil DEL
1.
Errors have occured. Please see "taskcoachlog.txt" in your "My Documents" folder.
2017-01-10
Bazı sorunlar çıktı. Ayrıntılar için "Belgelerim" klasöründeki "taskcoachlog.txt" dosyasına bakın.
2013-08-06
Bazı hatalar oldu. Ayrıntılar için "Belgelerim" klasöründeki "taskcoachlog.txt" dosyasına bakın.
3.
Errors have occured. Please see "%s"
2012-07-10
Hatalar oluştu. Lütden "%s" bölümüne bakın.
4.
Couldn't load settings from TaskCoach.ini: %s
2011-12-27
Ayarlar, taskCoach.ini dosyasından yüklenemedi:\n %s
8.
Conflicts detected for "%s". The local version was used.
2014-12-11
"%s" için çakışmalar algılandı
9.
Edit location of attachments
2017-01-10
Ek dosya konumu düzenleme
10.
Edit attachment "%s" location
2017-01-10
"%s" ek dosyasının konumunu düzenleme
11.
Add attachment
2017-01-10
Dosya ekleme
12.
Add attachment to "%s"
2017-01-10
"%s" içine dosya ekleme
2016-01-23
Eki "%s" içine yükle
13.
New attachment
2017-01-10
Yeni dosya
14.
Remove attachment
2017-01-10
Ek dosyasını silme
15.
Remove attachment to "%s"
2017-01-10
"%s" içinden ek dosyasını silme
2016-01-23
Eki "%s" içinden sil
16.
Copy
2017-01-10
Kopyalama
17.
Copy "%s"
2017-01-10
"%s" ögesini kopyalama
18.
Delete
2017-01-10
Silme
19.
Delete "%s"
2017-01-10
"%s" ögesini silme
2016-01-23
"%s" ögesini sil
20.
Cut
2017-01-10
Kesme
21.
Cut "%s"
2017-01-10
"%s" ögesini kesme
22.
Paste
2017-01-10
Yapıştırma
23.
Paste "%s"
2017-01-10
"%s" ögesini yapıştırma
24.
Paste as subitem
2017-01-10
Alt öge olarak yapıştırma
2016-04-06
Alt öge olarak yapıştır
25.
Paste as subitem of "%s"
2017-01-10
"%s" alt ögesi olarak yapıştırma
2016-04-06
"%s" alt ögesi olarak yapıştırır
26.
Drag and drop
2017-01-10
Sürükleyip bırakma
27.
Drag and drop "%s"
2017-01-10
"%s" ögesini sürükleyip bırakma
28.
Edit subjects
2017-01-10
Konuları düzenleme
29.
Edit subject "%s"
2017-01-10
"%s" konusunu düzenleme
30.
Edit descriptions
2017-01-10
Açıklamaları düzenleme
31.
Edit description "%s"
2017-01-10
"%s" ögesinin açıklamalarını düzenleme
32.
Change icons
2017-01-10
Simgeleri değiştirme
33.
Change icon "%s"
2017-01-10
"%s" ögesinin simgesini değiştirme
34.
Change fonts
2017-01-10
Yazı türlerini değiştirme
35.
Change font "%s"
2017-01-10
"%s" yazı türünü değiştirme
36.
Change foreground colors
2017-01-10
Yazı renklerini değiştirme
37.
Change foreground color "%s"
2017-01-10
"%s" yazı rengini değiştirme
38.
Change background colors
2017-01-10
Art alan renklerini değiştirme
39.
Change background color "%s"
2017-01-10
"%s" art alan rengini değiştirme
40.
Toggle category
2017-01-10
Grup değiştirme
41.
Toggle category of "%s"
2017-01-10
"%s" grubunu değiştirme
43.
New subcategories
2017-01-10
Yeni alt grupla
2016-04-06
Yeni alt gruplar
44.
New subcategory of "%s"
2017-01-10
"%s" için alt grup ekleme
2016-04-06
"%s" için yeni alt grup ekler
45.
New subcategory
2016-04-06
Yeni alt grup
46.
Edit exclusive subcategories
2017-01-10
Özel alt grupları düzenleme