Translations by Jérôme Laheurte

Jérôme Laheurte has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

136 of 36 results
6.
Task Coach
2014-08-11
Task Coach
7.
"%s" became top-level because its parent was locally deleted.
2014-08-11
Üst ögesi yerel olarak silindiğinden "%s" en üst düzey olacak.
9.
Edit location of attachments
2014-08-11
Eklerin konumu düzenle
10.
Edit attachment "%s" location
2014-08-11
"%s" ekinin konumu değiştir
17.
Copy "%s"
2014-08-11
\"%s\" kopyala
126.
Error while reading the %s-%s setting from %s.ini.
2014-08-11
%s-%s ayarları %s.ini dosyasından okunurken hata oluştu.
192.
Arrow up with status
2014-08-11
Durum göstergeli yukarı ok
354.
Stop after
2014-08-11
Durmadan önce
390.
Auto load when the file changes on disk
2014-08-11
Diskteki dosya güncellendiğinde kendiliğinden yeniden yükle
391.
Smart filesystem monitoring
2014-08-11
Akıllı dosya sistemi izlemesi
392.
Try to detect changes to the task file in real time. Do not check this if your task file is on a network share. You must restart %s after changing this.
2014-08-11
İş dosyasındaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izlemeye çalışır. İş dosyanız bir ağ paylaşımında ise bunu işaretlemeyin. Bu ayarı değiştirdikten son %s programını yeniden başlatmalısınız.
507.
New task template
2014-08-11
Yeni görev kalıbı
689.
&Undo
2014-08-11
&Geri al:
690.
&Redo
2014-08-11
&Yinele:
762.
Start tracking effort for the task(s) of the selected effort(s)
2014-08-11
Seçili çalışmaların işleri için çalışma izlemeye başla
992.
Tab
2014-08-11
Tab
1036.
Multi-user usage
2014-08-11
Çok kullanıcılı ortam
1037.
About multi-user
2014-08-11
Çok kullanıcılı ortam hakkında
1038.
Storage options
2014-08-11
Saklama ayarları
1062.
Graphical user interface
2014-08-11
Grafik kullanıcı arayüzü
1063.
Keyboard shortcuts
2014-08-11
Tuştakımı kısayolları
1132.
A task file may be opened by several instances of %(name)s, either running on the same computer or on different ones, on a network share for instance. When you save, %(name)s will actually merge your work with whatever has been saved on disk since the last time you did. Conflicts are automatically resolved, usually by you winning the conflict. This serves two use cases:
2014-08-11
Bir iş dosyasyı aynı ya da farklı bilgisayarlarda çalışan bir kaç %(name)s kopyası tarafından, örneğin bir ağ paylaşımı üzerinden açılabilir. Bir kayıt işlemi yaptığnızda, %(name)s, diske en son kaydettiğiniz zamandan sonra yaptığınız çalışmaları birleştirir. Çakışmalar kendiliğinden çözümlenir, genellikle sizin sürümünüz güncellenir. Bu özellik iki şekilde kullanılabilir:
1133.
A single user, opening the task file on several computers (work, home, laptop).
2014-08-11
İş dosyasını birden fazla bilgisayarda kullanan (iş, ev, taşınabilir) tek kullanıcı.
1134.
Several users working on the same task file.
2014-08-11
Aynı iş dosyası üzerinde çalışan birden fazla kullanıcı.
1135.
The first case is the most common and the most secure. The second case may be dangerous. Most network disk sharing protocols do not support the kind of file locking that would make this 100% secure. A list of common protocols and their behaviour follows.
2014-08-11
İlk durum en çok kullanılan ve en güvenli olanıdır. İkinci durum tehlikeli olabilir. Çoğu ağ disk paylaşım iletişim kuralı, bunu %100 güvenli kılacak dosya kilitleme desteği sağlamaz. Çok kullanılan iletişim kurallarının listesi ve davranışları şu şekildedir:
1136.
None of the sharing options discussed here work fully. If two users save their changes within a few hundreds of milliseconds time frame, data will be lost.
2014-08-11
Burada anılan paylaşım seçeneklerinden hiç biri tamamen çalışmaz. Eğer iki kullanıcı, yaptıkları değişiklikleri aynı bir kaç yüz milisaniye içinde kaydederlerse veri kaybı olur.
1137.
SMB/CIFS
2014-08-11
SMB/CIFS
1138.
This is the most common protocol: Windows shares and their lookalikes (Samba). If the server and client don't support certain extensions, Task Coach will not be able to detect automatically when the file has been modified by someone else.
2014-08-11
En sık kullanılan iletişim kuralı: Windows ve benzerleri paylaşımlar (SAMBA). Sunucu ve istemci belli bazı eklentileri desteklemiyorsa, TaskCoach, bir dosyanın başkası tarafından değiştirildiğini algılayamaz.
1139.
NFS
2014-08-11
Ağ Dosya Sistemi (NFS)
1140.
Not tested yet.
2014-08-11
Henüz sınanmadı.
1141.
DropBox
2014-08-11
DropBox
1142.
A popular way to access files from several computers (also see SpiderOak for a more secure alternative). Changes to the task file are correctly detected by %(name)s when it's updated.
2014-08-11
Bir kaç bilgisayardan dosyalara erişmenin sık kullanılan bir yolu (daha güvenli bir alternatif için SpiderOak kullanabilirsiniz). İş dosyasında yapılan değişiklikler %(name)s tarafından doğru şekilde algılanır.
1209.
Tip: if you save your task file in the todo folder that Todo.txt Touch creates in your Dropbox folder, and you turn on automatic importing and exporting of Todo.txt, %(name)s will keep the task file and the todo.txt file in sync. Please note that another file, named after the .txt file with '-meta' appended, is also generated. This is used internally by %(name)s in order to keep track of what has been modified in the .txt file; don't modify or delete it.
2015-01-31
İpucu: iş dosyanızı Touch tarafında Dropbox üzerinde oluşturulan todo klasöründeki Todo.txt dosyasına kaydeder ve otomatik alma işlemini etkinleştirerek verileri Todo.txt üzerinden alırsanız, %(name)s iş dosyası ile Todo.txt dosyasını eşleştirir. %(name)s hedef dosyanın yanında "-meta" sonekiyle başka bir dosya daha oluşturur, dışarıda yapılan değişiklikleri bu dosya ile izlediğinden bu dosyayı değiştirmeyin ya da silmeyin.
1246.
Ctrl-N (Linux and Mac OS X)
2014-08-11
Ctrl-N (Linux ve Mac OS X)
1295.
You can drag and drop tasks in the tree view to rearrange parent-child relationships between tasks. The same goes for categories.
2014-08-11
İşlerin hiyerarşisini değiştirmek için, ağaç görünümünde işleri sürükleyip bırakabilirsiniz. Aynı işlemi gruplar için de yapabilirsiniz.
1323.
Load what has changed on disk
2014-08-11
Diskte ne değiştiyse yükler