Translations by Mathias

Mathias has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 197 results
4.
Couldn't load settings from TaskCoach.ini: %s
2011-06-11
Kunde inte ladda inställningarna från Taskcoach.ini %s
5.
%s file error
2011-05-23
%s filfel
12.
Add attachment to "%s"
2011-05-23
Lägg till bifogad fil till "%s"
13.
New attachment
2011-05-23
Ny bifogad fil
16.
Copy
2011-06-11
Kopia
17.
Copy "%s"
2011-05-23
Kopiera "%s"
18.
Delete
2011-06-11
Ta bort
19.
Delete "%s"
2011-05-23
Ta bort "%s"
21.
Cut "%s"
2011-05-23
Klipp ut "%s"
23.
Paste "%s"
2011-05-23
Klistra in "%s"
24.
Paste as subitem
2011-05-23
Klistra in som deluppgift
25.
Paste as subitem of "%s"
2011-05-23
Klistra in som deluppgift av "%s"
27.
Drag and drop "%s"
2011-05-23
Drag och släpp "%s"
28.
Edit subjects
2011-06-11
Redigera ämnen
29.
Edit subject "%s"
2011-06-11
Redigera ämne "%s"
31.
Edit description "%s"
2011-06-11
Redigera beskrivning "%s"
40.
Toggle category
2011-06-11
Ändra kategori
41.
Toggle category of "%s"
2011-06-11
Ändra kategori för "%s"
43.
New subcategories
2011-06-11
Nya underkategorier
44.
New subcategory of "%s"
2011-06-11
Ny underkategori till "%s"
48.
Delete categories
2011-06-11
Ta bort kategorier "%s"
50.
Drag and drop categories
2011-06-11
Drag och släpp kategorier "%s"
51.
New efforts
2011-06-11
Nya insatser
52.
New effort of "%s"
2011-06-11
Nya insatser för "%s"
53.
Delete efforts
2011-06-11
Ta bort insatser
54.
Delete effort "%s"
2011-06-11
Ta bort insatsen "%s"
62.
New subnotes
2011-06-11
Nya underanteckningar
63.
New subnote of "%s"
2011-06-11
Ny underanteckning till "%s"
65.
Delete notes
2011-06-11
Ta bort anteckningar
66.
Delete note "%s"
2011-06-11
Ta bort anteckning "%s"
67.
Drag and drop notes
2011-06-11
Drag och släpp anteckningar
68.
Drag and drop note "%s"
2011-06-11
Drag och släpp anteckning "%s"
69.
Add note
2011-06-11
Lägg till anteckning
70.
Add note to "%s"
2011-06-11
Lägg till anteckning till "%s"
75.
Drag and drop tasks
2011-06-11
Drag och släpp aktiviteter
76.
Delete tasks
2011-06-11
Ta bort aktiviteter
77.
Delete task "%s"
2011-06-11
Ta bort aktivitet "%s"
79.
New subtasks
2011-06-11
Ny underaktivitet
80.
New subtask of "%s"
2011-06-11
Ny underaktivit till "%s"
82.
Mark tasks completed
2011-06-11
Markera aktivitet som färdig
83.
Mark "%s" completed
2011-06-11
Markera "%s" som färdig
89.
Start tracking "%s"
2011-06-11
Starta tidtagning "%s"
91.
Stop tracking "%s"
2011-06-11
Stoppa tidtagning "%s"
93.
Maximize priority of "%s"
2011-06-11
Höj prioritet till "%s"
95.
Minimize priority of "%s"
2011-06-11
Sänk prioritet till "%s"
97.
Increase priority of "%s"
2011-06-11
Höj prioriteten för "%s"
99.
Decrease priority of "%s"
2011-06-11
Sänk prioritet på "%s"
118.
Change budgets
2011-06-11
Ändra budget
119.
Change budget of "%s"
2011-06-11
Ändra budgeten för "%s"
126.
Error while reading the %s-%s setting from %s.ini.
2011-06-11
Fel uppstod när %s-%s skulle läsas från %s.ini.