Translations by Frank Niessink

Frank Niessink has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 167 results
11.
Add attachment
2010-11-28
Lägg till en bifogad fil
13.
New attachment
2010-11-28
Ny bilaga
16.
Copy
2010-11-28
Kopiera
18.
Delete
2010-11-28
Radera
20.
Cut
2010-11-28
Klipp ut
22.
Paste
2010-11-28
Klistra in
26.
Drag and drop
2010-11-28
Drag och släpp
42.
New category
2010-11-28
Ny kategori
45.
New subcategory
2010-11-28
Ny underkategori
50.
Drag and drop categories
2011-06-14
Drag och släpp kategorier
61.
New note
2010-11-28
Ny notering
78.
New task
2010-11-28
Ny uppgift
81.
New subtask
2010-11-28
Ny underuppgift
88.
Start tracking
2010-11-28
Påbörja spåring
90.
Stop tracking
2010-11-28
Stoppa spåring
92.
Maximize priority
2010-11-28
Maximera prioritet
94.
Minimize priority
2010-11-28
Minimera prioritet
96.
Increase priority
2010-11-28
Öka prioritet
98.
Decrease priority
2010-11-28
Minska prioritet
131.
Error while saving %s.ini: %s
2010-11-28
Fel vid sparandet av %s.ini: %s
132.
Save error
2010-11-28
Sparfel
134.
New attachment...
2010-11-28
Ny bilaga...
135.
Insert a new attachment
2010-11-28
Lägg till en ny bilaga
136.
Open attachment
2010-11-28
Öppna bilaga
137.
Open the selected attachments
2010-11-28
Öppna valda bilagor
161.
&New effort... Ctrl+E
2011-06-14
&Ny insats... Ctrl+E
186.
&New task...
2010-11-28
&Ny uppgift...
283.
Description
2010-11-28
Beskrivning
285.
Subject
2010-11-28
Ämne
289.
Priority
2010-11-28
Prioritet
293.
Browse
2011-06-14
Bläddra
294.
Location
2010-11-28
Plats
300.
Dates
2010-11-28
Datum
302.
Due date
2010-11-28
Förfallodatum
304.
Completion date
2010-11-28
Färdigdatum
305.
Reminder
2010-11-28
Påminnelse
306.
Recurrence
2010-11-28
Upprepning
307.
Progress
2010-11-28
Förlopp
309.
Use application-wide setting
2010-11-28
Använd applikationens inställningar
310.
No
2010-11-28
Nej
311.
Yes
2010-11-28
Ja
312.
Mark task completed when all children are completed?
2010-11-28
Markera uppgift som klar när underuppgifter är klara?
313.
Budget
2010-11-28
Budget
314.
Time spent
2010-11-28
Spenderad tid
316.
Hourly fee
2010-11-28
Timavgift
317.
Fixed fee
2010-11-28
Fast avgift
318.
Revenue
2010-11-28
Inkomster
319.
Effort
2010-11-28
Insats
320.
Categories
2010-11-28
Kategorier
321.
Attachments
2010-11-28
Bilagor