Translations by Jérôme Laheurte

Jérôme Laheurte has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 71 results
4.
Couldn't load settings from TaskCoach.ini: %s
2014-08-11
Kunde inte ladda inställningar från TaskCoach.ini: %s
40.
Toggle category
2014-08-11
Byt kategori
41.
Toggle category of "%s"
2014-08-11
But kategori för "%s"
52.
New effort of "%s"
2014-08-11
Nya insatser av "%s"
90.
Stop tracking
2014-08-11
Stoppa tidtagning
99.
Decrease priority of "%s"
2014-08-11
Sänk prioriteten på "%s"
119.
Change budget of "%s"
2014-08-11
Ändra budgeten "%s"
132.
Save error
2014-08-11
Fel vid sparning
139.
Don't snooze
2014-08-11
Snooza inte
204.
Chatting
2014-08-11
Chattande
240.
Blue led
2014-08-11
Blå plupp
241.
Light blue led
2014-08-11
Ljusblå plupp
242.
Grey led
2014-08-11
Grå plupp
243.
Green led
2014-08-11
Grön plupp
244.
Light green led
2014-08-11
Ljusgrön plupp
245.
Orange led
2014-08-11
Orange plupp
246.
Purple led
2014-08-11
Lila plupp
247.
Red led
2014-08-11
Röd plupp
248.
Yellow led
2014-08-11
Gul plupp
262.
Person talking
2014-08-11
Talande person
295.
Appearance
2014-08-11
Utseende
309.
Use application-wide setting
2014-08-11
Använd helhetsinställningar för programmet
312.
Mark task completed when all children are completed?
2014-08-11
Markera aktivitet som klar när underaktiviteter är klara?
324.
Edit task
2014-08-11
Redigera aktivitet
327.
Week(s)
2014-08-11
Vecka (veckor)
380.
Apple's web site
2014-08-11
Apples webbsida
431.
Use gradients in calendar views. This may slow down Task Coach.
2014-08-11
Använd gradienter i kalendervyer. Detta kan göra Task Coach långsmmare.
473.
Upload completed tasks to device
2014-08-11
Ladda upp slutförda uppgifter till enhet
486.
Snooze
2014-08-11
Snooze
488.
Mark task completed
2014-08-11
Markera aktivitet som slutförd
493.
SyncML server URL
2014-08-11
SyncML server-URL
495.
Enable tasks synchronization
2014-08-11
Aktivera synkronisering av aktiviteter
496.
Tasks database name
2014-08-11
Aktiviteter databasnamn
498.
Two way
2014-08-11
Tvåvägs
500.
One way from client
2014-08-11
Envägs från klient
502.
One way from server
2014-08-11
Envägs från server
529.
Warning
2014-08-11
Varning
558.
Finished synchronization
2014-08-11
Synkronisering avslutad
560.
Cannot open %s %s
2014-08-11
Kan ej öppna %s %s
578.
Synchronization type
2014-08-11
Synkroniseringssätt
639.
one task overdue
2014-08-11
En försenad uppgift
655.
Save the selected task as a task template
2014-08-11
Spara den valda uppgiften som en uppgiftsmall
687.
Synchronize with a SyncML server
2014-08-11
Synkronisera med en SyncML-server
713.
Hide the selected column
2014-08-11
Dölj den valda kolumnen
728.
&Delete Ctrl+DEL
2015-06-14
&Radera Ctrl+DEL
885.
Effort per weekday
2014-08-11
Insats per vardag
1026.
About effort
2014-08-11
Om insats
1027.
Effort properties
2014-08-11
Om egenskaper
1093.
The text of tasks is colored according to the following rules:
2014-08-11
Texten på uppgifter är färgsatta enligt följande regler:
1095.
Tasks due soon are orange;
2014-08-11
Uppgifter som förfaller snart är orange;