Translations by Frank Niessink

Frank Niessink has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 122 results
5.
%s file error
2010-11-28
%s datoteka napaka
11.
Add attachment
2010-11-28
Dodaj priponko
13.
New attachment
2010-11-28
Nova priloga
16.
Copy
2010-11-28
Kopiraj
18.
Delete
2010-11-28
Izbriši
20.
Cut
2010-11-28
Izreži
22.
Paste
2010-11-28
Prilepi
26.
Drag and drop
2010-11-28
Povleci in spusti
42.
New category
2010-11-28
Nova kategorija
45.
New subcategory
2010-11-28
Nova nadkategorija
61.
New note
2010-11-28
Nova opomba
64.
New subnote
2010-11-28
Nova podopomba
78.
New task
2010-11-28
Novo opravilo
81.
New subtask
2010-11-28
Novo podopravilo
88.
Start tracking
2010-11-28
Začni spremljanje
90.
Stop tracking
2010-11-28
Ustavi spremljanje
92.
Maximize priority
2010-11-28
Največja prioriteta
94.
Minimize priority
2010-11-28
Najmanjša prioriteta
96.
Increase priority
2010-11-28
Povečaj prioriteto
98.
Decrease priority
2010-11-28
Zmanjšaj prioriteto
131.
Error while saving %s.ini: %s
2010-11-28
Napaka pri shranjevanju %s.ini: %s
132.
Save error
2010-11-28
Napaka pri shranjevanju
134.
New attachment...
2010-11-28
Nova priloga...
135.
Insert a new attachment
2010-11-28
Vstavi novo prilogo
136.
Open attachment
2010-11-28
Odpri prilogo
137.
Open the selected attachments
2010-11-28
Odpri izbrane priloge
139.
Don't snooze
2010-11-28
Brez dremeža
186.
&New task...
2010-11-28
&Novo opravilo...
283.
Description
2010-11-28
Opis
285.
Subject
2010-11-28
Zadeva
289.
Priority
2010-11-28
Prioriteta
293.
Browse
2010-11-28
Prebrskaj
294.
Location
2010-11-28
Mesto
300.
Dates
2010-11-28
Datumi
302.
Due date
2010-11-28
Datum konca
304.
Completion date
2010-11-28
Datum zaključka
305.
Reminder
2010-11-28
Opomnik
306.
Recurrence
2010-11-28
Ponavljanje
310.
No
2010-11-28
Ne
311.
Yes
2010-11-28
Da
312.
Mark task completed when all children are completed?
2010-11-28
Označim to opravilo kot zaključeno ko so zaključena vsa podopravila?
313.
Budget
2010-11-28
Proračun
314.
Time spent
2010-11-28
Porabljen čas
315.
Budget left
2010-11-28
Ostanek proračuna
316.
Hourly fee
2010-11-28
Urna postavka
317.
Fixed fee
2010-11-28
Stalna postavka
318.
Revenue
2010-11-28
Dohodek
319.
Effort
2010-11-28
Delo
320.
Categories
2010-11-28
Kategorije
321.
Attachments
2010-11-28
Priloge