Browsing Romanian translation

1153 of 1482 results
1153.
Dropping an e-mail on an empty part of the task tree or task list
creates a new task. Its subject is the subject of the mail, its
description is its content. Additionally, the mail is automatically
attached to the newly created task.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Depunerea unui e-mail, în partea liberă a arborelui de sarcini sau
listei de sarcini, creează o sarcină nouă. Subiectul ei este subiectul
mesajului, iar descrierea ei va fi conținutul lui. În plus, mesajul va fi
atașat automat la sarcina nou creată.
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/__init__.py:461
1153 of 1482 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.