Browsing Romanian translation

13841393 of 1482 results
1384.
Could not find Thunderbird profile.
Profilul Thunderbird nu a fost găsit.
Translated and reviewed by Robert Dumitrescu
Located in taskcoachlib/mailer/thunderbird.py:125
1385.
No default section in profiles.ini
Nu exista o secțiune implicită în profiles.ini
Translated and reviewed by Catalin Siatat
Located in taskcoachlib/mailer/thunderbird.py:144
1386.
Malformed Thunderbird internal ID:
%s. Please file a bug report.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Identificator intern Thunderbird eronat:
%s. Vă rugăm să raportaţi despre 'bug'.
Translated and reviewed by Roberto
Located in taskcoachlib/mailer/thunderbird.py:157
1387.
Could not find directory for ID
%s.
Please file a bug report.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Dosarul pentru ID nu a fost găsit
%s.
Va rog trimiteti o descriere a erorii de program intalnita.
Translated and reviewed by Catalin Siatat
Located in taskcoachlib/mailer/thunderbird.py:189
1388.
Unrecognized URL scheme: "%s"
Schemă URL nerecunoscută: "%s"
Translated and reviewed by Roberto
Located in taskcoachlib/mailer/thunderbird.py:248 taskcoachlib/mailer/thunderbird.py:373
1389.
Could not open an IMAP connection to %(server)s:%(port)s
to retrieve Thunderbird email message:
%(reason)s
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Nu se poate stabili conexiunea IMAP cu %(server)s:%(port)s
pentru a prelua mesajul de poştă electronică Thunderbird:
%(reason)s
Translated and reviewed by Roberto
Located in taskcoachlib/mailer/thunderbird.py:306
1390.
Please enter the domain for user %s
Introduceţi numele domeniului pentru utilizatorul %s
Translated and reviewed by Roberto
Located in taskcoachlib/mailer/thunderbird.py:325
1391.
Could not select inbox "%s"
(%s)
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Căsuța de recepție nu a putut fi selectată „%s”
(%s)
Translated and reviewed by Robert Dumitrescu
Located in taskcoachlib/mailer/thunderbird.py:351
1392.
No such mail: %d
Poşta electronică nu există: %d
Translated and reviewed by Roberto
Located in taskcoachlib/mailer/thunderbird.py:357
1393.
Actual start time
Timpul (ora) de început efectiv
Translated and reviewed by Roberto
Located in taskcoachlib/persistence/csv/generator.py:35
13841393 of 1482 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Catalin Siatat, Ciprian Panaite, Florin Cătălin RUSSEN, Frank Niessink, Jérôme Laheurte, Robert Dumitrescu, Roberto.