Browsing Romanian translation

11531162 of 1482 results
1153.
Dropping an e-mail on an empty part of the task tree or task list
creates a new task. Its subject is the subject of the mail, its
description is its content. Additionally, the mail is automatically
attached to the newly created task.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Depunerea unui e-mail, în partea liberă a arborelui de sarcini sau
listei de sarcini, creează o sarcină nouă. Subiectul ei este subiectul
mesajului, iar descrierea ei va fi conținutul lui. În plus, mesajul va fi
atașat automat la sarcina nou creată.
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/__init__.py:461
1154.
SyncML is an XML protocol designed to synchronize several
applications with a server. A popular open-source server is <a
href="http://www.funambol.com/" target="_blank">Funambol</a>. Synchronization
clients are available for many devices and applications (Outlook, Pocket PC,
iPod, iPhone, Evolution, etc...), as well as so-called "connectors"
which allow the server to synchronize with Exchange, Google Calendar,
etc.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
SyncML este un protocol XML protocol conceput pentru sincronizarea
mai multor aplicații cu un server. Un server popular cu sursă deschisă
este <ahref=\"http://www.funambol.com/\" target=\"_blank\">Funambol</a>. Clienți de
sincronizare sînt disponibili pentru multe dispozitive și aplicații (Outlook, calculator
de buzunar, iPod, iPhone, Evolution, etc...), cît și așa numiții „conectori”
ce permit serverului să sincronizeze cu Exchange, Google Calendar,
etc.
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/__init__.py:473
1155.
%(name)s has built-in SyncML client support on Windows and Mac OS X
(provided that you use the supplied binaries). This means you can
setup %(name)s to synchronize with the same SyncML server you
synchronize Outlook with and have all Outlook tasks and notes in
your %(name)s file, as well as %(name)s tasks and notes in Outlook. Or
your Pocket PC.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
%(name)s dispune de suport integrat pentru client SyncML pe Windows și Mac OS X
(cu condiția să utilizați binarele furnizate). Asta înseamnă că puteți configura
%(name)s să sincronizeze cu același server SyncML cu care sincronizați Outlook
și să aveți toate sarcinile și notițele Outlook în fișierul vostru %(name)s file,
cît și sarcinile și notițete %(name)s în Outlook. Sau în calculatorul vostru de buzunar.
Translated and reviewed by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/__init__.py:481
1156.
On Linux, you must install the SyncML client binding for
Python yourself. A 64 bits Debian package for Python 2.7 is available on
<a target="_blank" href="http://www.taskcoach.org/">taskcoach.org</a>,
at the end of the Linux downloads section.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Pentru Linux trebuie să instalaţi biblioteca Python pentru SyncML. Un pachet Debian pe 64 biţi pentru Python 2.7 este disponibil la
<a target="_blank" href="http://www.taskcoach.org/">taskcoach.org</a>
la sfârşitul secţiunii de descărcări pentru Linux.
Translated and reviewed by Roberto
Located in taskcoachlib/help/__init__.py:488
1157.
This feature is optional and off by default. In order to turn it on,
go to the preferences dialog and check it on the Features page.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Această funcționalitate este opțională și dezactivată implicit. Pentru a
o activa mergeți în fereastra de preferințe și bifați-o în pagina de funcționalități.
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/__init__.py:495
1158.
To setup SyncML, edit the SyncML preferences in Edit/SyncML
preferences. Fill in the synchronization URL, your ID on the server and choose
which items to synchronize (tasks and/or notes). The URL depends on the server
you choose; some examples are:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Pentru a instala SyncML, editați preferințele SyncML în Editare/Preferințe
SyncML.Completați adresa URL de sincronizare, ID-ul vostru de pe server și alegeți
care din elemente să sincronizați (sarcini și/sau notițe). Adresa URL depinde de
serverul ales; iată cîteva exemple:
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/__init__.py:498
1159.
The database names are pretty standard; the default values
should work.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Denumirile bazelor de date sînt destul de standard; valorile implicite
ar trebui să meargă.
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/__init__.py:506
1160.
Each task file has its own client ID, so that two different task
files will be considered different "devices" by the server.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Fiecare fișier de sarcină are propriul ID client, astfel încît două fișiere
diferite de sarcină vor fi considerate „dispozitive” diferite de către server.
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/__init__.py:509
1161.
Some limitations are due to the fact that, the underlying data
type being vcalendar, some %(name)s features cannot be presented to the
server.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Unele limitări sînt datorate faptului că, tipul de date care stă la bază
fiind vcalendar, unele funcționalități %(name)s nu pot fi prezente pe
server.
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/__init__.py:514
1162.
Task and category hierarchy are lost to the server.
Ierarhia sarcinilor și categoriilor este pierdută.
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/__init__.py:518
11531162 of 1482 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Catalin Siatat, Ciprian Panaite, Florin Cătălin RUSSEN, Frank Niessink, Jérôme Laheurte, Robert Dumitrescu, Roberto.