Browsing Romanian translation

4150 of 56 results
1153.
Dropping an e-mail on an empty part of the task tree or task list
creates a new task. Its subject is the subject of the mail, its
description is its content. Additionally, the mail is automatically
attached to the newly created task.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Depunerea unui e-mail, în partea liberă a arborelui de sarcini sau
listei de sarcini, creează o sarcină nouă. Subiectul ei este subiectul
mesajului, iar descrierea ei va fi conținutul lui. În plus, mesajul va fi
atașat automat la sarcina nou creată.
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/__init__.py:461
1173.
In this case, the "Purge deleted items" menu item in the File menu
can be used to actually delete these tasks. It is only enabled when you
need it, that is when there are items to purge. Be aware that after doing this,
if you re-enable SyncML and make a sync with the same server you used
previously, all those items will reappear, as the server
doesn't know they're deleted.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
În acest caz, opțiunea „Curăță elementele șterse” din meniul „Fișier”
poate fi utilizată pentru ștergerea efectivă a acestor sarcini. Este activat numai
cînd aveți nevoie de ea, adică atunci cînd sînt elemente de curățat. Atenție,
după ce ați făcut asta, dacă reactivați SyncML și sincronizați cu serverul utilizat
precedent, toate acele elemente vor reapărea, pentru că serverul nu știe că au
fost șterse.
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/__init__.py:548
1190.
# days due soon: How many days in the future is
considered "soon".
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
# zile scadente curînd: cîte zile în viitor sînt considerate
„curînd”.
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/__init__.py:594
1217.
Templates are blueprints for new tasks. Right now, the only task
properties that can be "parameterized" are the dates. When instantiating a
template, the created task has its dates replaced with dates relative to the
current date.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Șabloanele sînt planurile pentru noile sarcini. Chiar acum, singurele
proprietăți ale sarcinii ce pot fi „parametrizate” sînt datele. Cînd instanțiați
un șablon, sarcina creată are datele înlocuite cu date relative la data
curentă.
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/__init__.py:731
1218.
One can create a template by selecting a task (only one) and click
on the "Save task as template" item in the File menu. All subtasks, notes and
attachments are part of the template. Only categories are not saved.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Puteți crea un șablon prin selectarea unei (singure) sarcini și faceți clic
pe elementul \"Salvează sarcina ca șablon\" din meniul fișier. Toate subsarcinile,
notițele și atașamentele "vor face parte din șablon. Numai categoriile nu sînt salvate.
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/__init__.py:738
1293.
%(name)s is available in a number of different languages. Select 'Edit' -> 'Preferences' to see whether your language is one of them. If your language is not available or the translation needs improvement, please consider helping with the translation of %(name)s. Visit %(url)s for more information about how you can help.
%(name)s este disponibil în mai multe limbi. Selectați „Editare” -> „Preferințe” să vedeți dacă limba voastră este printre ele. Dacă nu este disponibilă, sau traducerea necesită îmbunătățiri, ne puteți ajuta la traducerea lui %(name)s. Vizitați %(url)s pentru informații suplimentare despre cum ne puteți ajuta.
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/tips.py:29
1296.
You can drag files from a file browser onto a task to create attachments. Dragging the files over a tab will raise the appropriate page, dragging the files over a collapsed task (the boxed + sign) in the tree view will expand the task to show its subtasks.
Puteți trage fișiere dintr-un explorator într-o sarcină pentru a crea atașamente. Tragerea fișierelor peste un tab va deschide pagina corespunzătoare, tragerea fișierelor peste o sarcină colbatată din vederea arborescentă va expanda sarcina și-i va afișa subsarcinile.
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/tips.py:32
1297.
You can create any viewer layout you want by dragging and dropping the tabs. The layout is saved and reused in the next session.
Puteți crea orice dispunere de ferestre prin tragerea și plasarea taburilor. Dispunerea este salvată și reutilizată în sesiunea viitoare.
Translated and reviewed by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/tips.py:33
1300.
You can create a template from a task in order to reduce typing when repetitive patterns emerge.
Puteți crea un șablon dintr-o sarcină în scopul de a reduce tastarea cînd apar modele repetitive.
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/tips.py:36
1308.
Cut the selected item(s) to the clipboard
Taie elementele selectate în cliplanșetă
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/help/uicommand.py:29
4150 of 56 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Catalin Siatat, Ciprian Panaite, Florin Cătălin RUSSEN, Frank Niessink, Jérôme Laheurte, Robert Dumitrescu, Roberto.