Browsing Romanian translation

14711480 of 1482 results
1471.
&Search description too
Caută și în de&scriere
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/widgets/searchctrl.py:67
1472.
Search both subject and description
Caută în subiecte și descrieri
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/widgets/searchctrl.py:68
1473.
&Regular Expression
Expresie no&rmală
Translated by Roberto
Reviewed by Roberto
Located in taskcoachlib/widgets/searchctrl.py:71
1474.
Consider search text as a regular expression
Trataţi textul căutat ca pe o expresie normală
Translated and reviewed by Roberto
Located in taskcoachlib/widgets/searchctrl.py:72
1475.
This is an invalid regular expression.
Aceasta este o expresie regulată invalidă.
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/widgets/searchctrl.py:141
1476.
Defaulting to substring search.
Căutare implicită de subșiruri.
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/widgets/searchctrl.py:142
1477.
Recent searches
Căutări recente
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/widgets/searchctrl.py:207
1478.
Viewer not searchable
Căutare imposibilă în această vedere
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/widgets/searchctrl.py:215
1479.
Compatibility warning
Avertisment de compatibilitate
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/widgets/syncmlwarning.py:26
1480.
The SyncML feature is disabled, because the module
could not be loaded. This may be because your platform
is not supported, or under Windows, you may be missing
some mandatory DLLs. Please see the SyncML section of
the online help for details (under "Troubleshooting").
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Funcționalitatea SyncML este dezactivată, deoarece
modulul nu poate fi încărcat. Asta poate din cauză că
platforma voastră nu este suportată, sau pe Windows, vă
lipsesc DLL-uri obligatorii. Consultați secțiunea SyncML a
ajutorului online pentru detalii (sub "Troubleshooting").
Translated by Florin Cătălin RUSSEN
Located in taskcoachlib/widgets/syncmlwarning.py:29
14711480 of 1482 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Catalin Siatat, Ciprian Panaite, Florin Cătălin RUSSEN, Frank Niessink, Jérôme Laheurte, Robert Dumitrescu, Roberto.