Translations by Robert Dumitrescu

Robert Dumitrescu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

134 of 34 results
196.
Box
2011-09-30
Căsuță
442.
Nothing
2011-09-30
Nimic
446.
Preset
2011-09-30
Prestabilit
447.
Propose
2011-09-30
Scop
448.
Today
2011-09-30
Astăzi
449.
Tomorrow
2011-09-30
Mâine
450.
Day after tomorrow
2011-09-30
Poimâine
455.
Current time
2011-09-30
Ora curentă
484.
%(name)s reminder - %(task)s
2011-09-30
%(name)s memento - %(task)s
537.
Notification
2011-09-30
Notificare
538.
%s files (*.tsk)|*.tsk|All files (*.*)|*
2011-09-30
%s fișiere (*.tsk)|*.tsk|Toate fișierele (*.*)|*
786.
Your task file has been anonymized and saved to:
2011-09-30
Fișierul de sarcini a fost anonimizat și salvat în:
787.
Finished
2011-09-30
Terminat
1006.
Date format
2011-09-30
Format dată
1014.
Percent complete
2011-09-30
Procente încheiat
1052.
%(name)s on the iPhone
2011-09-30
%(name)s pe iPhone
1054.
Android
2011-09-30
Android
1215.
Todo.txt has priorities in the form of a letter ('A'-'Z'). %(name)s has numerical priorities. %(name)s priority 1 is transformed into 'A', 2 becomes 'B', etc., and 26 is 'Z'. %(name)s priorities below 1 and above 26 are not exported.
2011-09-30
Todo.txt are prioritățile sub forma unei litere („A” - „Z”). %(name)s are priorități numerice. Prioritatea 1 a %(name)s este transformată în „A”, 2 devine „B”, etc., și 26 este „Z”. Prioritățile sub 1 și peste 26 ale %(name)s nu sunt exportate.
1216.
Categories whose subject starts with a '+' are exported as projects. Categories whose subject starts with an '@'-sign are exported as context. Categories whose subject doesn't start with '+' or '@' are not exported. Subcategories are exported if their parent category is.
2011-09-30
Categoriile ale căror subiect începe cu un „+” sunt exportate ca proiecte. Categoriile ale căror subiect începe cu un „@” sunt exportate ca și context. Categoriile ale căror subiect nu începe cu „+” sau „@” nu sunt exportate. Subcategoriile sunt exportate dacă și categoria superioară este exportată.
1221.
You can also add templates from the template editor (File/Edit templates), as well as edit the template's basic properties (dates and subject). Dates are provided in a human-readable format; the date editor will become red if %(name)s cannot figure out what it means. Example dates:
2011-09-30
Poți deasemenea adăuga șabloane din editorul de șabloane (Fișier/Editare șabloane), precum poți și edita proprietățiile de bază ale șablonului (date și subiect). Datele sunt furnizate într-un format ușor de înțeles; editorul de dată va deveni roșu dacă %(name)s nu poate înțelege ce înseamnă. Exemple de date:
1222.
Please note that this system is not localized; you must enter the dates in english.
2011-09-30
Nu uitați că sistemul nu este localizat; trebuie să introduceți datele în engleză.
1288.
F2
2011-09-30
F2
1289.
<h4>%(name)s - %(description)s</h4> <h5>Version %(version)s, %(date)s</h5> <p>By %(author)s &lt;%(author_email)s&gt;<p> <p><a href="%(url)s" target="_blank">%(url)s</a></p> <p>%(copyright)s</p> <p>%(license_notice_html)s</p>
2011-09-30
<h4>%(name)s - %(description)s</h4> <h5>Versiune %(version)s, %(date)s</h5> <p>De %(author)s &lt;%(author_email)s&gt;<p> <p><a href="%(url)s" destinație="_blank">%(url)s</a></p> <p>%(copyright)s</p> <p>%(license_notice_html)s</p>
1291.
%(name)s has a mailing list where you can discuss usage of %(name)s with fellow users, discuss and request features and complain about bugs. Go to %(url)s and join today!
2011-09-30
%(name)s are o listă de discuții unde puteți discuta utilizarea %(name)s cu utilizatori colegi, puteți discuta și cere funcții noi și să vă plângeți de defecte. Mergeți la %(url)s și alăturați-vă astăzi!
1383.
Could not find Thunderbird data dir
2011-09-30
Dosarul de date al Thunderbird nu a fost găsit
1384.
Could not find Thunderbird profile.
2011-09-30
Profilul Thunderbird nu a fost găsit.
1385.
No default section in profiles.ini
2011-09-30
Nicio secțiune implicită în profiles.ini
1387.
Could not find directory for ID %s. Please file a bug report.
2011-09-30
Dosarul pentru ID nu a fost găsit %s. Trimiteți un raport de defecțiune.
1391.
Could not select inbox "%s" (%s)
2011-09-30
Căsuța de recepție nu a putut fi selectată „%s” (%s)
1452.
All tasks
2011-09-30
Toate sarcinile
1462.
Password:
2011-09-30
Parolă:
1463.
Store in keychain
2011-09-30
Păstrează în inelul de chei
1465.
Please enter your password.
2011-09-30
Introduceți parola.
1466.
Please enter your password
2011-09-30
Introduceți parola