Translations by Roberto

Roberto has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 565 results
1.
Errors have occured. Please see "taskcoachlog.txt" in your "My Documents" folder.
2014-01-29
S-a produs o eroare. Verificaţi fişierul "taskcoachlog.txt" din directorul "My Documents".
3.
Errors have occured. Please see "%s"
2014-01-29
S-a produs o eroare. Verificaţi "%s".
6.
Task Coach
2014-09-16
Task Coach
7.
"%s" became top-level because its parent was locally deleted.
2016-02-04
"%s" a ajuns in vârful ierarhiei pentru că părintele său a fost şters local.
2014-09-16
"%s" a ajuns in vârful ierarhiei pentru că părintele sau a fost şters local.
8.
Conflicts detected for "%s". The local version was used.
2014-09-16
Au fost detectate confilcte în "%s". A fost utilizată versiunea locală.
12.
Add attachment to "%s"
2014-07-04
Adaugă un atașament la "%s"
22.
Paste
2014-07-03
Inserare
23.
Paste "%s"
2014-07-03
Inserează "%s"
24.
Paste as subitem
2014-07-03
Inserează ca subelement
25.
Paste as subitem of "%s"
2014-07-04
Inserează ca subelement al "%s"
2014-07-03
Inserează ca subelement al lui „%s”
27.
Drag and drop "%s"
2014-09-16
Trage și depune "%s"
52.
New effort of "%s"
2014-07-04
Efort nou pentru "%s"
68.
Drag and drop note "%s"
2014-09-16
Trage și depune notița "%s"
80.
New subtask of "%s"
2014-07-04
Subsarcină nouă a "%s"
83.
Mark "%s" completed
2014-07-03
Marchează "%s" ca încheiată
84.
Mark task active
2014-01-29
Marcaţi sarcina ca fiind activă.
85.
Mark "%s" active
2014-01-29
Marcaţi "%s" ca activă.
86.
Mark task inactive
2014-01-29
Marcaţi sarcina ca fiind inactivă.
87.
Mark "%s" inactive
2014-01-29
Marcaţi "%s" ca inactivă.
89.
Start tracking "%s"
2014-07-04
Pornește urmărirea "%s"
91.
Stop tracking "%s"
2014-07-04
Oprește urmărirea "%s"
96.
Increase priority
2016-10-11
Măreşte prioritatea
97.
Increase priority of "%s"
2016-10-11
Măreşte prioritatea pentru "%s"
98.
Decrease priority
2016-10-11
Micşorează prioritatea
99.
Decrease priority of "%s"
2016-10-11
Micşorează prioritatea pentru "%s"
103.
Change planned start date
2014-01-29
Schimbaţi data la care planificaţi să începeţi.
104.
Change planned start date of "%s"
2014-01-29
Schimbaţi data la care planificaţi să începeţi "%s".
106.
Change due date of "%s"
2014-09-16
Schimbă data scadentă a "%s”
2014-07-04
Schimbă data scadentă a „%s”
107.
Change actual start date
2014-01-29
Schimbaţi data la care a început.
108.
Change actual start date of "%s"
2014-01-29
Schimbaţi data la care a început "%s".
109.
Change completion date
2014-07-04
Schimbă data de încheiere
110.
Change completion date of "%s"
2014-07-04
Schimbă data de încheiere a "%s”
115.
Change percentage complete of "%s"
2014-07-04
Schimbă procentajul completat a "%s”
116.
Change when tasks are marked completed
2014-07-03
Schimbă când sarcinile sunt marcate ca fiind încheiate
117.
Change when "%s" is marked completed
2014-07-03
Schimbă când "%s" sunt marcate ca fiind încheiate
121.
Change hourly fee of "%s"
2014-07-04
Schimbă tariful orar pentru "%s"
123.
Change fixed fee of "%s"
2014-07-04
Schimbă tariful fix pentru "%s"
129.
%s will use the default value for the setting and should proceed normally.
2014-07-04
%s va utiliza valoarea implicită pentru setare și ar trebui să continue normal.
162.
Inactive tasks
2014-07-04
Sarcini inactive
164.
Inactive tasks: %d (%d%%)
2014-01-29
Sarcini inactive: %d (%d%%)
165.
Show/hide inactive tasks (incomplete tasks without actual start date)
2014-01-29
Afişaţi/ascundeţi sarcinile inactive (sarcini incomplete care nu au început)
166.
Late tasks
2014-01-29
Sarcini întârziate
167.
Hide &late tasks
2014-07-04
Ascunde sarcinile î&ntârziate
2014-01-29
Ascundeţi sarcinile î&ntârziate
168.
Late tasks: %d (%d%%)
2014-01-29
Sarcini întârziate: %d (%d%%)
169.
Show/hide late tasks (inactive tasks with a planned start in the past)
2014-01-29
Afişaţi/ascundeţi sarcinile întârziate (sarcini a căror dată de început planificată a trecut)
170.
Active tasks
2014-07-04
Sarcini active