Translations by Ciprian Panaite

Ciprian Panaite has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 90 results
126.
Error while reading the %s-%s setting from %s.ini.
2011-08-25
Eroare la citirea setărilor%s-%s de la %s.ini.
127.
The value is: %s
2011-08-25
Valoarea este: %s
128.
The error is: %s
2011-08-25
Valoarea este: %s
129.
%s will use the default value for the setting and should proceed normally.
2011-08-25
%s va utiliza valoarea implicită pentru setare și ar trebui să se desfășoare normal.
130.
Settings error
2011-08-25
Eroare de setări
162.
Inactive tasks
2011-08-27
Operații inactive
170.
Active tasks
2011-08-27
Operații active
178.
Overdue tasks
2011-08-27
Operații depășite
182.
Completed tasks
2011-08-27
Operații finalizate
356.
Schedule each next recurrence based on
2011-08-25
Planificați fiecare repetare viitoare în funcție de
365.
Export only the selected items
2011-08-25
Exportați doar elementele selectate
368.
Write style information to a separate CSS file
2011-08-25
Scrieți informațiile despre stil într-un fișier CSS separat
369.
If a CSS file exists for the exported file, %(name)s will not overwrite it. This allows you to change the style information without losing your changes on the next export.
2011-08-27
Dacă există un fișier CSS pentru fișierul exportat, %(name)s nu îl va suprascrie. Aceasta vă permite să modificați informația de stil fără a pierde modificările la următoarea exportare.
373.
Export as Todo.txt
2011-08-27
Exportați ca și Deefectuat.txt
397.
Before saving, automatically import from
2011-08-27
Înainte de a salva, importați automat din
400.
When saving, automatically export to
2011-08-27
La salvare, exportați automat în
418.
Task appearance
2011-08-27
Stilul vizual al operației
430.
End of day
2011-08-27
Sfârșitul zilei
439.
Task dates
2011-08-27
Data operațiilor
447.
Propose
2011-08-27
Propuneți
451.
Next Friday
2011-08-27
Vinerea viitoare
452.
Next Monday
2011-08-27
Lunea viitoare
453.
Start of day
2011-08-27
Începutul zilei
454.
Start of working day
2011-08-27
Începutul zilei de lucru
456.
End of working day
2011-08-27
sfârșitul zilei de lucru
458.
Default due date and time
2011-08-27
Data și ora scadente implicite
460.
Default completion date and time
2011-08-27
Dat și ora finalizării implicite
461.
Default reminder date and time
2011-08-27
Data și ora implicite pentru memento
463.
Task reminders
2011-08-27
Memento-uri pentru operații
464.
Notification system to use for reminders
2011-08-27
sistemul de notificare utilizat pentru memento-uri
489.
SyncML server
2011-08-27
Server SyncML
491.
MemoToo (http://www.memotoo.com/)
2011-08-27
MemoToo (http://www.memotoo.com/)
497.
Preferred synchronization mode
2011-08-27
Modul de sincronizare preferat
507.
New task template
2011-08-27
Șablon de operație nou
520.
You are using %(name)s version %(currentVersion)s.
2011-08-27
Utilizați %(name)s versiunea %(currentVersion)s.
522.
%(name)s is up to date
2011-08-27
%(name)s este la zi
523.
%(name)s is up to date at version %(version)s.
2011-08-27
%(name)s este la zi la versiunea %(version)s.
524.
Couldn't find out latest version
2011-08-27
Nu s-a putut afla ultima versiune
525.
Couldn't find out what the latest version of %(name)s is.
2011-08-27
Nu s-a putut afla care este ultima versiune a %(name)s.
526.
Prerelease version
2011-08-27
Versiunea pre-lansare
527.
You are using %(name)s prerelease version %(currentVersion)s.
2011-08-27
Utilizați %(name)s versiunea pre-lansare %(currentVersion)s.
528.
The latest released version of %(name)s is %(version)s.
2011-08-27
Ultima veriune lansată a %(name)s este %(version)s.
533.
No user input since %s. The following task was being tracked:
2011-08-27
Fără date introduse de %s. Următoarea operație era urmărită:
535.
Stop it at %s
2011-08-27
Opriți la %e
536.
Stop it at %s and resume now
2011-08-27
Opriți la %e și reluați acum
543.
Todo.txt files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*
2011-08-27
Fișiere Deefectuat.txt (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*
554.
Import template
2011-08-27
Importați șablon
556.
Cannot import template %s %s
2011-08-27
Nu se poate importa șablonul %s %s
656.
&Import template...
2011-08-27
&Se importă șablonul...
657.
Import a new template from a template file
2011-08-27
Importați un șablon dintr-un fișier șablon