Translations by Smart Viking

Smart Viking has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 435 results
2.
Error
2010-11-28
Feil
4.
Couldn't load settings from TaskCoach.ini: %s
2010-11-28
Feil ved henting av oppsett fra TaskCoach.ini %s
5.
%s file error
2010-11-28
Filfeil: %s
11.
Add attachment
2010-11-28
Legg til vedlegg
13.
New attachment
2010-11-28
Nytt vedlegg
16.
Copy
2010-11-28
Kopiér
18.
Delete
2010-11-28
Slett
20.
Cut
2010-11-28
Klipp ut
22.
Paste
2010-11-28
Lim inn
26.
Drag and drop
2010-11-28
Dra og slipp
40.
Toggle category
2010-11-28
Bytt kategori
42.
New category
2010-11-28
Ny kategori
45.
New subcategory
2010-11-28
Ny underkategori
61.
New note
2010-11-28
Nytt notat
64.
New subnote
2010-11-28
Nytt undernotat
69.
Add note
2010-11-28
Legg til notat
78.
New task
2010-11-28
Ny oppgave
81.
New subtask
2010-11-28
Ny underoppgave
88.
Start tracking
2010-11-28
Start timeregistrering
90.
Stop tracking
2010-11-28
Stopp timeregistrering
92.
Maximize priority
2010-11-28
Sett høyeste prioritet
94.
Minimize priority
2010-11-28
Sett laveste prioritet
96.
Increase priority
2010-11-28
Øk prioritet
98.
Decrease priority
2010-11-28
Reduser prioritet
131.
Error while saving %s.ini: %s
2010-11-28
Det oppsto en feil ved lagring av %s.ini: %s
132.
Save error
2010-11-28
Feil ved lagring
134.
New attachment...
2010-11-28
Nytt vedlegg...
135.
Insert a new attachment
2010-11-28
Legg til et nytt vedlegg
136.
Open attachment
2010-11-28
Åpne vedlegg
137.
Open the selected attachments
2010-11-28
Åpne de valgte vedleggene
139.
Don't snooze
2010-11-28
Ikke utsett varsling
154.
24 hours
2010-11-28
24 timer
159.
Total
2010-11-28
Sum
160.
Total for %s
2010-11-28
Sum av %s
185.
Show/hide completed tasks
2010-11-28
Vis eller skjul avsluttede oppgaver
186.
&New task...
2010-11-28
&Ny oppgave...
194.
Book
2010-11-28
Bok
195.
Books
2010-11-28
Bøker
198.
Cake
2010-11-28
Kake
199.
Calculator
2010-11-28
Kalkulator
283.
Description
2010-11-28
Beskrivelse
285.
Subject
2010-11-28
Emne
289.
Priority
2010-11-28
Prioritet
293.
Browse
2010-11-28
Bla gjennom
294.
Location
2010-11-28
Plassering
300.
Dates
2010-11-28
Datoer
302.
Due date
2010-11-28
Forfallsdato
304.
Completion date
2010-11-28
Ferdigstillingsdato
305.
Reminder
2010-11-28
Påminnelse
306.
Recurrence
2010-11-28
Gjentakelse