Translations by Antanas Budriūnas

Antanas Budriūnas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 247 results
2.
Error
2010-11-28
Klaida
5.
%s file error
2010-11-28
%s bylos klaida
11.
Add attachment
2010-11-28
Prisegti priedą
16.
Copy
2010-11-28
Kopijuoti
17.
Copy "%s"
2010-11-28
Kopijuoti „%s“
18.
Delete
2010-11-28
Šalinti
19.
Delete "%s"
2010-11-28
Šalinti „%s“
20.
Cut
2010-11-28
Iškirpti
21.
Cut "%s"
2010-11-28
Iškirpti „%s“
22.
Paste
2010-11-28
Įdėti
23.
Paste "%s"
2010-11-28
Įdėti „%s“
26.
Drag and drop
2010-11-28
Nuvilkti
27.
Drag and drop "%s"
2010-11-28
Nuvilkti „%s“
28.
Edit subjects
2010-11-28
Taisyti temą
29.
Edit subject "%s"
2010-11-28
Taisyti temą „%s“
40.
Toggle category
2010-11-28
Keisti kategorijas
42.
New category
2010-11-28
Nauja kategorija
45.
New subcategory
2010-11-28
Nauja pokategorė
61.
New note
2010-11-28
Nauja pastaba
64.
New subnote
2010-11-28
Nauja popastabė
69.
Add note
2010-11-28
Pridėti pastabą
78.
New task
2010-11-28
Nauja užduotis
81.
New subtask
2010-11-28
Nauja įdėtinė užduotis
88.
Start tracking
2010-11-28
Pradėti skaičiuoti darbo laiką
90.
Stop tracking
2010-11-28
Nustoti skaičiuoti darbo laiką
92.
Maximize priority
2010-11-28
Didžiausia pirmenybė
94.
Minimize priority
2010-11-28
Mažiausia pirmenybė
96.
Increase priority
2010-11-28
Padidinti pirmenybę
98.
Decrease priority
2010-11-28
Sumažinti pirmenybę
131.
Error while saving %s.ini: %s
2010-11-28
Klaida išsaugant %s.ini: %s
132.
Save error
2010-11-28
Išsaugojimo klaida
136.
Open attachment
2010-11-28
Atverti priedą
154.
24 hours
2010-11-28
24 valandos
185.
Show/hide completed tasks
2010-11-28
Parodyti/paslėpti baigtas užduotis
186.
&New task...
2010-11-28
&Nauja užduotis...
283.
Description
2010-11-28
Apibūdinimas
285.
Subject
2010-11-28
Tema
289.
Priority
2010-11-28
Pirmenybė
300.
Dates
2010-11-28
Datos
302.
Due date
2010-11-28
Paskirta data
304.
Completion date
2010-11-28
Užbaigimo data
305.
Reminder
2010-11-28
Priminimas
306.
Recurrence
2010-11-28
Pasikartojimas
307.
Progress
2010-11-28
Eiga
308.
Percentage complete
2010-11-28
Baigta procentų
310.
No
2010-11-28
Ne
311.
Yes
2010-11-28
Taip
312.
Mark task completed when all children are completed?
2010-11-28
Ar užbagti užduotį kai visos įdėtinės užduotis baigtos?
313.
Budget
2010-11-28
Skirta laiko
314.
Time spent
2010-11-28
Išnaudotas laikas