Translations by Tamás Varga

Tamás Varga has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 127 results
7.
"%s" became top-level because its parent was locally deleted.
2014-10-18
"%s" felső szintű lett, mert csoportja törölve lett.
2014-10-18
"%s" felső szintű lett, mert a szülője törölve lett.
8.
Conflicts detected for "%s". The local version was used.
2014-10-18
Konfliktus észlelve itt: "%s". Helyi változat lett használva.
116.
Change when tasks are marked completed
2014-10-18
Változtassa meg mikor legyenek a feladatok befejezettre váltva
117.
Change when "%s" is marked completed
2014-10-18
Változtassa meg mikor legyen a(z) "%s" befejezettre váltva
160.
Total for %s
2014-10-18
%s összesen
354.
Stop after
2014-10-18
Megállít ezután:
356.
Schedule each next recurrence based on
2014-10-18
Időzítsen minden ismétlődést ez szerint:
367.
Put task dates and times in separate columns
2014-10-18
Tegye a feladatok dátumát és idejét külön oszlopba
392.
Try to detect changes to the task file in real time. Do not check this if your task file is on a network share. You must restart %s after changing this.
2014-10-18
Érzékelje a feladat-akta változásait azonnal. Ne jelölje be, ha feladat-aktája hálózati meghajtón van. Változtatás után újraindítás szükséges.
397.
Before saving, automatically import from
2014-10-18
Mentés előtt, automatikus importálás innen:
400.
When saving, automatically export to
2014-10-18
Mentéskor, automatikus exportálás ide:
410.
Check for messages from the %(name)s developers on startup
2014-10-18
Új üzenetek keresése a %(name)s nevű fejlesztő(k)től Indításkor
2014-10-18
Új üzenetek keresése a %(name) nevű fejlesztő(k)től Indításkor
419.
These appearance settings can be overridden for individual tasks in the task edit dialog.
2014-10-18
Egyéni feladatok megjelenési beállításai felülírhatók a feladat szerkesztésénél
421.
All settings on this tab require a restart of %s to take effect
2014-10-18
A fül minden beállításának megváltoztatása újraindítást igényel
432.
Minutes between suggested times
2014-10-18
Javasolt időpontok közötti percek
434.
Idle time notice
2014-10-18
Inaktív idő értesítés
439.
Task dates
2014-10-18
Feladat dátumok
445.
What to do with planned start and due date if the other one is changed
2014-10-18
Mi a teendő a tervezett kezdés és esedékesség dátumával, ha a másik megváltozott
451.
Next Friday
2014-10-18
Következő péntek
452.
Next Monday
2014-10-18
Következő hétfő
465.
Let the computer say the reminder
2014-10-18
Mondassa ki a számítógéppel az emlékeztetőt
466.
(Needs espeak)
2014-10-18
Szükség van az eSpeak-re
479.
Get e-mail subject from Mail.app
2014-10-18
Importálja az email tárgyát a Mail.app-ból
480.
When dropping an e-mail from Mail.app, try to get its subject. This takes up to 20 seconds.
2014-10-18
Importálja a levél tárgyát a Mail.app-ból való behúzáskor Ez 20 másodpercig is eltarthat.
482.
Focus task subject in task editor
2014-10-18
Fókuszáljon a feladat tárgyára a feladat szerkesztőben.
513.
Move the tool up (to the left of the toolbar)
2014-10-18
Mozgassa az eszközt felfelé (az eszköztáron balra)
514.
Move the tool down (to the right of the toolbar)
2014-10-18
Mozgassa az eszközt lefelé (az eszköztáron jobbra)
515.
Reorder toolbar buttons by drag and dropping them in this list.
2014-10-18
Húzza és ejtse az eszköztár ikonjait a megfelelő helyre, ebben a listában.
527.
You are using %(name)s prerelease version %(currentVersion)s.
2014-10-18
Ön a %(name)s kiadás előtti %(currentVersion)s verzióját használja.
530.
Task Coach has known issues with XFCE4 session management.
2014-10-18
A Task Coach-nak kompatibilitási problémái vannak az XFCE4 munkamenet-kezelőjével
531.
If you experience random freeze at startup, please uncheck the "Use X11 session management" in the Features tab of the preferences.
2014-10-18
Ha a program indításakor fagyást észlel, törölje a "Használja az X11 munkamenet-kezelőjét" a "Beállítások"-on belül a "Funkciók" fülön.
533.
No user input since %s. The following task was being tracked:
2014-10-18
Nem volt bevitel %s óta. A következő feladat követve lett:
534.
Do nothing
2014-10-18
Ne tegyen semmit
535.
Stop it at %s
2014-10-18
Állítsa meg ekkor: %s
536.
Stop it at %s and resume now
2014-10-18
Állítsa meg ekkor: %s és folytassa most
571.
The backup manager will now open to allow you to restore an older version of this file.
2014-10-18
A Mentéskezelő most meg megnyílik, hogy Ön vissza tudja állítani e fájl régebbi verzióját.
604.
Open a new tab with a viewer that displays task statistics
2014-10-18
Nyisson meg egy új fület, amelyen megtekintheti a feladat kimutatásokat.
653.
Save the selected tasks to a separate taskfile
2014-10-18
Mentse a kiválasztott feladatokat egy új feladat-aktába
670.
Manage all task file backups
2014-10-18
Kezelje a feladat-akták mentéseit
743.
Mark the selected task(s) active
2014-10-18
Jelölje a kiválasztott feladato(ka)t aktívnak
755.
Several things
2014-10-18
Több dolog
787.
Finished
2014-10-18
Befejezve
819.
When checked, show tasks as tree, otherwise show tasks as list
2014-10-18
Kijelöléskor a feladatokat fa-struktúrában mutatja, különben listában
822.
When checked, filter on all checked categories, otherwise on any checked category
2014-10-18
Kijelöléskor minden kategóriát szűr, különben valamennyi kijelöltet
823.
Order choice
2014-10-18
Rendezés választása
835.
Set pie chart angle
2014-10-18
Kördiagram szögének beállítása
839.
Rounding precision
2014-10-18
Kerekítési pontosság
840.
&Always round up
2014-10-18
&Mindig felkerekít