Translations by Frank Niessink

Frank Niessink has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 144 results
5.
%s file error
2010-11-28
%s faili viga
11.
Add attachment
2010-11-28
Lisa manus
13.
New attachment
2010-11-28
Uus lisatud fail
16.
Copy
2010-11-28
Kopeeri
18.
Delete
2010-11-28
Kustuta
20.
Cut
2010-11-28
Lõika
22.
Paste
2010-11-28
Aseta
42.
New category
2010-11-28
Uus kategooria
45.
New subcategory
2010-11-28
Uus alamkategooria
61.
New note
2010-11-28
Uus märkus
64.
New subnote
2010-11-28
Uus alammärkus
78.
New task
2010-11-28
Uus ülesanne
81.
New subtask
2010-11-28
Uus alamülesanne
88.
Start tracking
2010-11-28
Alusta jälgimist
90.
Stop tracking
2010-11-28
Lõpeta jälgimine
94.
Minimize priority
2010-11-28
Vähenda tähsust
96.
Increase priority
2010-11-28
Tõsta tähtsust
98.
Decrease priority
2010-11-28
Vöhenda tähtsust
131.
Error while saving %s.ini: %s
2010-11-28
Viga %s.ini salvestamisel: %s
132.
Save error
2010-11-28
Viga salvestamisel
136.
Open attachment
2010-11-28
Ava manus
139.
Don't snooze
2010-11-28
Ära lükka edasi
186.
&New task...
2010-11-28
&Uus ülesanne...
283.
Description
2010-11-28
Kirjeldus
285.
Subject
2010-11-28
Pealkiri
289.
Priority
2010-11-28
Tähtsus
293.
Browse
2010-11-28
Sirvi
294.
Location
2010-11-28
Asukoht
300.
Dates
2010-11-28
Kuupäevad
302.
Due date
2010-11-28
Tähtaeg
304.
Completion date
2010-11-28
Lõpetamise kuupäev
305.
Reminder
2010-11-28
Meeldetuletus
306.
Recurrence
2010-11-28
Korduvus
309.
Use application-wide setting
2010-11-28
Kasuta rakenduse vaikimisi seadeid
310.
No
2010-11-28
Ei
311.
Yes
2010-11-28
Jah
312.
Mark task completed when all children are completed?
2010-11-28
Märgi ülesanne lõpetatuna, kui kõik alamülesanded on lõpetatud?
313.
Budget
2010-11-28
Eelarve
314.
Time spent
2010-11-28
Kulutatud aeg
315.
Budget left
2010-11-28
Eelarvest järgi
316.
Hourly fee
2010-11-28
Tunnitasu
317.
Fixed fee
2010-11-28
Kindlaksmääratud tasu
318.
Revenue
2010-11-28
Tulu
320.
Categories
2010-11-28
Kategooriad
321.
Attachments
2010-11-28
Manused
322.
Notes
2010-11-28
Märkmed
324.
Edit task
2010-11-28
Muuda ülesannet
325.
Task
2010-11-28
Ülesanne
326.
Start
2010-11-28
Alusta
331.
Stop
2010-11-28
Lõpeta