Translations by Kris Hansen

Kris Hansen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 253 results
4.
Couldn't load settings from TaskCoach.ini: %s
2011-05-01
Kan ikke indlæse indstillingerne fra TaskCoach.ini: %s
16.
Copy
2011-05-01
Kopier
17.
Copy "%s"
2011-05-01
Kopier "%s"
32.
Change icons
2011-05-01
Skift ikon
44.
New subcategory of "%s"
2011-05-01
Ny underkategori for "%s"
46.
Edit exclusive subcategories
2011-05-01
Rediger eksklusive underkategorier
47.
Edit exclusive subcategories of "%s"
2011-05-01
Rediger eksklusive underkategorier for "%s"
88.
Start tracking
2011-05-01
Start registrering
89.
Start tracking "%s"
2011-05-01
Start registrering af "%s"
91.
Stop tracking "%s"
2011-05-01
Stop sporing "%s"
116.
Change when tasks are marked completed
2011-05-01
Skift når opgaver er markeret som fuldførte
117.
Change when "%s" is marked completed
2011-05-01
Skift når "%s" er markeret som fuldført
124.
Toggle prerequisite
2011-05-01
Skift forudsætning
125.
Toggle prerequisite of "%s"
2011-05-01
Skift forudsætning for "%s"
131.
Error while saving %s.ini: %s
2011-05-01
Fejl under skrivning til %s.ini: %s
136.
Open attachment
2011-05-01
Åbn bilag
137.
Open the selected attachments
2011-05-01
Åbn de valgte bilag
163.
Hide &inactive tasks
2011-05-01
Gem &inaktive opgave
172.
Hide &active tasks
2011-05-01
Gem &aktive opgaver
184.
Hide &completed tasks
2011-05-01
Skjul &færdige opgaver
250.
Locked lock
2011-05-01
Låst lås
290.
Mutually exclusive
2011-05-01
Gensidigt udelukket
302.
Due date
2011-05-01
Forfaldsdato
304.
Completion date
2011-05-01
Fuldførelsesdato
307.
Progress
2011-05-01
Fremskridt
312.
Mark task completed when all children are completed?
2011-05-01
Marker opgave som fuldført når alle underpunkter er fuldførte?
316.
Hourly fee
2011-05-01
Timetakst
317.
Fixed fee
2011-05-01
Fast takst
332.
Start tracking from last stop time
2011-05-01
Start registrering fra sidste stoptid
355.
recurrences
2011-05-01
Gentagelser
375.
Refresh from desktop
2011-05-01
Opdater fra desktop
377.
Cancel
2011-05-01
Annuller
413.
Make clock in the task bar tick when tracking effort
2011-05-01
Få uret i systembakken til at tikke ved sporings-indsats
440.
Mark parent task completed when all children are completed
2011-05-01
Marker overordnet opgave som fuldført når alle underopgaver er fuldført
470.
Password for synchronization with iPhone
2011-05-01
Kodeord for synkronisering med iPhone
529.
Warning
2011-05-01
Advarsel
542.
CSV files (*.csv)|*.csv|Text files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*
2011-05-01
CSV-filer (*.csv)|*.csv|Tekstfiler (*.txt)|*.txt|Alle filer (*.*)|*
546.
Cannot open %s because it doesn't exist
2011-05-01
Kan ikke åbne %s da denne ikke eksisterer
548.
Cannot open %(filename)s because it is locked.
2011-05-01
Kan ikke åbne %(filename)s da den er låst.
549.
Merged %(filename)s
2011-05-01
Sammenflettede %(filename)s
552.
Cannot save %s It is locked by another instance of %s.
2011-05-01
Kan ikke gemme %s Den er låst af en anden aktiv %s.
564.
Cannot open %s because it is locked. This means either that another instance of TaskCoach is running and has this file opened, or that a previous instance of Task Coach crashed. If no other instance is running, you can safely break the lock. Break the lock?
2011-05-01
Kan ikke åbne %s fordi den er låst. Dette betyder enten at endnu et eksemplar af TaskCoach kører og har filen åben, eller at et tidligere eksemplar af Task Coach gik ned under kørsel. Hvis der ikke kører andre eksemplarer lige nu, kan du roligt bryde låsningen. Bryd låsen op?
566.
Cannot acquire a lock because locking is not supported on the location of %s. Open %s unlocked?
2011-05-01
Kan ikke indsætte en lås da låsning ikke understøttes på placeringen %s. Åbn %s ulåst?
569.
Cannot open %(filename)s because it was created by a newer version of %(name)s. Please upgrade %(name)s.
2011-05-01
Kan ikke åbne %(filename)s da den er oprettet med en nyere version af %(name)s. Opgradér %(name)s.
579.
An iPhone or iPod Touch device tried to synchronize with this task file, but the protocol negotiation failed. Please file a bug report.
2011-05-01
En iPhone- eller iPod Touch-enhed forsøgte at synkronisere med denne opgavefil, men protokolforhandlingen fejlede. Indsend venligst en fejlrapport.
597.
&Tree options
2011-05-01
&Træ-indstillinger
599.
Show/hide status bar
2011-05-01
Vis/skjul statuslinje
600.
Status&bar
2011-05-01
Stat&uslinje
602.
Open a new tab with a viewer that displays tasks
2011-05-01
Åbn en ny fane med en visning der viser opgaver
605.
Task &square map
2011-05-01
Opgave oversigt&skort