Translations by peso

peso has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

128 of 28 results
178.
Overdue tasks
2011-11-15
Opgaver med overskredet deadline
394.
For running %s from a removable medium
2011-11-19
Gør det muligt at køre %s fra et flytbart drev
397.
Before saving, automatically import from
2011-11-15
Før gem, importer automatisk fra
399.
Before saving, %s automatically imports tasks from a Todo.txt file with the same name as the task file, but with extension .txt
2011-11-19
Før gem, vil %s automatisk importere opgaver fra en Todo.txt fil med samme navn som opgavefilen, men med fil-endelse ".txt"
2011-11-15
Før gem, %s importerer automatisk opgaver fra en Todo.txt fil med samme navn som opgavefilen, men med fil-endelse ".txt"
400.
When saving, automatically export to
2011-11-19
Efter gem, eksporter automatisk til
401.
When saving, %s automatically exports tasks to a Todo.txt file with the same name as the task file, but with extension .txt
2011-11-19
Når en fil gemmes vil %s automatisk eksportere opgaver til en Todo.txt fil med samme navn som opgave filen, men med fil-endelse ".txt"
507.
New task template
2011-10-04
Ny opgaveskabelon
533.
No user input since %s. The following task was being tracked:
2011-11-19
Intet brugerinput siden %s. Den følgende opgave var i gang:
554.
Import template
2011-11-15
Importer skabelon
556.
Cannot import template %s %s
2011-11-15
Kan ikke importere skabelon %s %s
586.
&Import
2011-11-15
&Importer
656.
&Import template...
2011-11-15
&Importer skabelon...
657.
Import a new template from a template file
2011-11-15
Importer en ny skabelon fra en skabelonfil
681.
Import CSV
2011-11-15
Importer CSV
683.
&Import Todo.txt...
2011-11-15
&Importer Todo.txt...
684.
Import tasks from a Todo.txt (see todotxt.com) file
2011-11-15
Importer opgaver fra en Todo.txt (se todotxt.com) fil
685.
Import Todo.txt
2011-11-15
Importer Todo.txt
726.
Edit &tracked task... Shift-Alt-T
2011-11-19
Rediger igangværende opgave... Shift-Alt-T
727.
Edit the currently tracked task(s)
2011-11-19
Rediger de(n) igangværende opgave(r)
770.
Resume tracking effort for the last tracked task
2011-11-19
Fortsæt registrering af indsats for den opgave der sidst var i gang
1003.
Import only the selected rows
2011-11-15
Importer kun de valgte rækker
1057.
Importing todo.txt
2011-11-15
Importerer todo.txt
1087.
Overdue: the due date is in the past;
2011-11-15
Overskredet: Deadline er passeret;
1094.
Overdue tasks are red;
2011-11-15
Overskredne opgaver er røde
1207.
Todo.txt is an open source todo list manager, created by Gina Trapani, that works with plain text files. Todo.txt has a command-line interface. However, since the file format is plain text, you can also edit your tasks with any text editor. Todo.txt Touch is a version of Todo.txt for the Android platform. Todo.txt Touch uses a todo.txt file that lives in your Dropbox folder. %(name)s can import from and export to that todo.txt file.
2011-11-15
Todo.txt er et open source todo-liste-værktøj, lavet af Gina Trapani, som arbejder på flade tekst filer. Todo.txt har en kommandolinje- grænseflade. Men, da filformatet er ren tekst, så kan du også redigere dine opgaver med en vilkårlig tekstbehandler. "Todo.txt Touch" er en version af Todo.txt til Android. Todo.txt Touch bruger en todo.txt fil som bor i din Dropbox folder. %(name)s kan importere fra og eksportere til denne todo.txt fil.
1211.
When importing, %(name)s tries to find matching tasks and categories and update those instead of creating new ones. It does the matching by looking at the subject of the task (or project, or context) and the parent item if any.
2011-11-15
Når du importerer, vil %(navn)s forsøge at finde lignende opgaver og kategorier og opdaterer dem i stedet for at skabe nye. Den finder dem ved at se på emnet for opgaven (eller projektet eller konteksten) og forælder-opaven, hvis der er nogen.
1217.
Templates are blueprints for new tasks. Right now, the only task properties that can be "parameterized" are the dates. When instantiating a template, the created task has its dates replaced with dates relative to the current date.
2011-10-04
Skabeloner er blåkopier for nye opgaver. Indtil videre er den eneste opgave-egenskab der kan parameteriseres, datoerne. Når man instantierer en skabelon, så får den nye opgave sine datoer udskiftet med datoer relativt til den nuværende dato.