Translations by mjjzf

mjjzf has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 61 results
84.
Mark task active
2012-04-05
Marker opgave som aktiv
85.
Mark "%s" active
2012-04-05
Marker "%s" som aktiv
86.
Mark task inactive
2012-04-05
Marker opgave som inaktiv
87.
Mark "%s" inactive
2012-04-05
Marker "%s" som inaktiv
103.
Change planned start date
2012-04-13
Skift planlagt startdato
104.
Change planned start date of "%s"
2012-04-13
Kunne ikke ændre den planlagte startdato for "%s"
107.
Change actual start date
2012-04-13
Skift reel startdato
108.
Change actual start date of "%s"
2012-04-13
Skift reel startdato for "%s"
126.
Error while reading the %s-%s setting from %s.ini.
2012-04-13
Der er opstået en fejl under indlæsning af indstilling for %s-%s fra %s.ini.
127.
The value is: %s
2012-04-13
Værdien er: %s
128.
The error is: %s
2012-04-05
Fejlen er: %s
129.
%s will use the default value for the setting and should proceed normally.
2012-04-05
%s vil bruge standardværdien for denne indstilling og skulle fortsætte som vanligt.
130.
Settings error
2012-04-05
Opsætningsfejl
162.
Inactive tasks
2012-04-05
Inaktive opgaver
164.
Inactive tasks: %d (%d%%)
2012-04-05
Inaktive opgaver: %d (%d%%)
166.
Late tasks
2012-04-05
Forsinkede opgaver
167.
Hide &late tasks
2012-04-05
Skjul &forsinkede opgaver
168.
Late tasks: %d (%d%%)
2012-04-05
Forsinkede opgaver: %d (%d%%)
169.
Show/hide late tasks (inactive tasks with a planned start in the past)
2012-04-13
Vis/skjul forsinkede opgaver (ikke-aktive opgaver uden planlagt startdato i fortiden)
170.
Active tasks
2012-04-05
Aktive opgaver
171.
Active tasks: %d (%d%%)
2012-04-05
Aktive opgaver: %d (%d%%)
174.
Due soon tasks
2012-04-05
Opgaver tæt på tidsfristen
175.
Due soon tasks: %d (%d%%)
2012-04-05
Opgaver tæt på tidsfristen: %d (%d%%)
176.
Hide &due soon tasks
2012-04-05
Skjul opgaver &tæt på tidsfristen
179.
Hide &over due tasks
2012-04-05
Skjul &forsinkede opgaver
180.
Overdue tasks: %d (%d%%)
2012-04-05
Forsinkede opgaver: %d (%d%%)
182.
Completed tasks
2012-04-05
Afsluttede opgaver
183.
Completed tasks: %d (%d%%)
2012-04-05
Afsluttede opgaver: %d (%d%%)
203.
Charts
2012-04-05
Diagrammer
223.
Light blue folder
2012-04-05
Lyseblå mappe
301.
Planned start date
2012-04-05
Planlagt startdato
303.
Actual start date
2012-04-05
Virkelig startdato
333.
Stop tracking now
2012-04-05
Stop registrering nu
356.
Schedule each next recurrence based on
2012-04-05
Planlæg næste gentagelse baseret på
364.
Export items from:
2012-04-05
Eksporter elementer fra:
366.
Columns to export:
2012-04-05
Kolonner til eksport:
373.
Export as Todo.txt
2012-04-05
Eksporter som Todo.txt
397.
Before saving, automatically import from
2012-04-05
Før der gemmes, importer automatisk fra
398.
Todo.txt format
2012-04-05
Todo.txt format
418.
Task appearance
2012-04-13
Visning af opgave
424.
Use X11 session management
2012-04-05
Anvend X11s session-håndtering
425.
Start of work week
2012-04-05
Arbejdsugens start
430.
End of day
2012-04-05
Dagens slutning
439.
Task dates
2012-04-05
Opgavedatoer
442.
Nothing
2012-04-05
Intet
443.
Changing the planned start date changes the due date
2012-04-05
Ændringer i den planlagte startdato ændrer samtidigt tidsfristen
444.
Changing the due date changes the planned start date
2012-04-05
Ændring på tidsfristen ændrer samtidigt den planlagte startdato
445.
What to do with planned start and due date if the other one is changed
2012-04-05
Hvad sker med planlagt startdato og tidsfrist, hvis den ene ændres
446.
Preset
2012-04-05
Forvalgt
447.
Propose
2012-04-05
Forslag