Translations by Aputsiak Niels Janussen

Aputsiak Niels Janussen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 193 results
1.
Errors have occured. Please see "taskcoachlog.txt" in your "My Documents" folder.
2014-06-09
Der er opstået fejl. Se venligst "taskcoachlog.txt" i din mappe "Mine dokumenter".
6.
Task Coach
2015-01-04
Task Coach
7.
"%s" became top-level because its parent was locally deleted.
2015-01-04
"%s" fik højeste niveau, fordi dens overordnede blev slettet lokalt.
8.
Conflicts detected for "%s". The local version was used.
2015-01-04
Konflikter registreret for "%s". Den lokale version blev anvendt.
82.
Mark tasks completed
2014-11-30
Marker opgaver som færdige
87.
Mark "%s" inactive
2014-08-11
Markér "%s" som inaktiv
165.
Show/hide inactive tasks (incomplete tasks without actual start date)
2014-06-09
Vis/skjul inaktive opgaver (opgaver som ikke er udført uden faktisk startdato)
173.
Show/hide active tasks (incomplete tasks with an actual start date in the past)
2014-06-09
Vis/skjul inaktive opgaver (opgaver som ikke er udført med faktisk, foregående startdato)
177.
Show/hide due soon tasks (incomplete tasks with a due date in the near future)
2014-06-09
Vis/skjul opgaver som snart forfalder (opgaver som ikke er udført med en forfaldsdato i nær fremtid)
181.
Show/hide over due tasks (incomplete tasks with a due date in the past)
2014-06-09
Vis/skjul forfaldne opgaver (opgaver som ikke er udført med en foregående forfaldsdato)
206.
Check marks
2015-01-04
Tjekpunkter
275.
File
2015-01-04
Fil
276.
Full path
2015-01-04
Fuld sti
277.
Date
2015-01-04
Dato
278.
Restore
2015-01-04
Gendan
279.
Close
2015-01-04
Luk
280.
Choose the restoration destination
2015-01-04
Vælg destinationen for gendannelsen
281.
Message from the %s developers
2014-06-09
Besked fra %s-udviklerne
282.
See:
2014-06-09
Se:
357.
previous planned start and/or due date
2015-01-04
tidligere planlagte start- og/eller forfaldsdatoer
358.
last completion date
2015-01-04
dato for seneste fuldførelse
367.
Put task dates and times in separate columns
2014-06-09
Angiv datoer og tidspunkter for opgaver i separate kolonner
378.
You have enabled the iPhone synchronization feature, which needs Bonjour. Bonjour does not seem to be installed on your system.
2014-11-30
Du har aktiveret iPhone-synkroniseringsfunktionen, som bruger Bonjour. Bonjour ser ikke ud til at være installeret på dit system.
379.
Please download and install Bonjour for Windows from
2014-11-30
Download og installér venligst Bonjour til Windows fra
380.
Apple's web site
2014-11-30
Apples hjemmeside
386.
This setting will take effect after you restart %s
2014-06-09
Denne indstilling vil træde i kraft efter at du genstarter %s
387.
This setting can be overridden for individual tasks in the task edit dialog.
2014-06-09
Denne indstilling kan tilsidesættes for individuelle opgaver i vinduet for opgaveredigering.
390.
Auto load when the file changes on disk
2015-01-04
Autoindlæs når filen ændres på disken
391.
Smart filesystem monitoring
2015-01-04
Smart overvågning af filsystemet
392.
Try to detect changes to the task file in real time. Do not check this if your task file is on a network share. You must restart %s after changing this.
2015-01-04
Forsøg at registrere ændringer i opgavefilen i realtid. Undlad at tjekke om din opgavefil er på et netværkslager. Du er nødt til at genstarte %s efter ændring af dette.
410.
Check for messages from the %(name)s developers on startup
2014-06-09
Tjek om der er beskeder fra %(name)s-udvikerne ved start
413.
Make clock in the task bar tick when tracking effort
2015-01-04
Få uret i systembakken til at tikke når indsatsen bliver sporet
416.
If your language is not available, or the translation needs improving, please consider helping. See:
2014-06-09
Hvis dit sprog ikke er tilgængeligt, eller oversættelsen kræver forbedringer, så overvej venligst om du kan bidrage. Se:
417.
Language not found?
2015-01-04
Blev sproget ikke fundet?
419.
These appearance settings can be overridden for individual tasks in the task edit dialog.
2014-06-09
Disse indstillinger for udseendet kan tilsidesættes for individuelle opgaver i vinduet for opgaveredigering.
421.
All settings on this tab require a restart of %s to take effect
2014-06-09
Alle indstillinger i denne fane kræver en genstart af %s, før de træder i kraft
432.
Minutes between suggested times
2014-06-09
Minutter mellem foreslåede tidspunkter
433.
In popup-menus for time selection (e.g. for setting the start time of an effort) %(name)s will suggest times using this setting. The smaller the number of minutes, the more times are suggested. Of course, you can also enter any time you want beside the suggested times.
2015-01-04
I popop-menuer for tidsudvælgelse (fx indstilling af starttidspunktet for en indsats), så vil %(name)s foreslå tider med brug af denne indstilling. Jo mindre antal af minutter, des mere tid vil der blive foreslået. Du kan naturligvis også angive ethvert tidsinterval, som du ønsker at have stående ved siden af de anbefalede tider.
434.
Idle time notice
2015-01-04
Notits om inaktiv tid
435.
If there is no user input for this amount of time (in minutes), %(name)s will ask what to do about current efforts.
2015-01-04
Hvis der ikke er brugerinput i denne mængde af tid (i minutter), så vil %(name)s spørge til hvad der skal ske med igangværende indsatser.
436.
Use decimal times for effort entries.
2015-01-04
Anvend decimale tidsangivelser i for poster med indsatser.
437.
Display one hour, fifteen minutes as 1.25 instead of 1:15 This is useful when creating invoices.
2014-06-09
Vis én time og femten minutter som 1.25 i stedet for 1:15 Denne er nyttigt i forbindelse med oprettelse af fakturaer.
458.
Default due date and time
2014-06-09
Forvalg for forfaldsdato og -tidspunkt
459.
Default actual start date and time
2014-06-09
Forvalg for faktisk startdato og -tidspunkt
460.
Default completion date and time
2014-06-09
Forvalg for fuldførelsesdato og -tidspunkt
461.
Default reminder date and time
2014-06-09
Forvalg for påmindelsesdato og -tidspunkt
462.
New tasks start with "Preset" dates and times filled in and checked. "Proposed" dates and times are filled in, but not checked. "Start of day" is midnight and "End of day" is just before midnight. When using these, task viewers hide the time and show only the date. "Start of working day" and "End of working day" use the working day as set in the Features tab of this preferences dialog.
2015-01-04
Nye opgaver starter med "Forvalgte" datoer og tider, der er fyldt ud og markeret. "Foreslåede" datoer og tidspunkter udfyldes, men bliver ikke markeret. "Start på dagen" er midnat og "Slut på dagen" er lige før midnat. Når disse anvendes, så vil opgavevisninger skjule tidspunktet og blot vise datoen. "Start på arbejdsdagen" og "Slut på arbejdsdagen" anvender arbejdsdagen, der angives i fanen Egenskaber på dette vindue med indstillinger.
463.
Task reminders
2014-06-09
Opgavepåmindelser
464.
Notification system to use for reminders
2014-06-09
Påmindelsessystem som skal anvendes til påmindelser
465.
Let the computer say the reminder
2014-06-09
Lader computeren fortælle om påmindelsen