Translations by Frank Niessink

Frank Niessink has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 283 results
5.
%s file error
2010-11-28
%s файлова грешка
11.
Add attachment
2010-11-28
Добави приложение
13.
New attachment
2010-11-28
Нов прикрепен файл
16.
Copy
2010-11-28
Копирай
18.
Delete
2010-11-28
Изтрий
20.
Cut
2010-11-28
Изрежи
22.
Paste
2010-11-28
Постави
26.
Drag and drop
2010-11-28
Влачене и пускане
42.
New category
2010-11-28
Нова категория
45.
New subcategory
2010-11-28
Нова подкатегория
61.
New note
2010-11-28
Нова бележка
64.
New subnote
2010-11-28
Нова суб-бележка
78.
New task
2010-11-28
Нова задача
81.
New subtask
2010-11-28
Нова подзадача
88.
Start tracking
2010-11-28
Започни проследяване
90.
Stop tracking
2010-11-28
Спри проследяване
92.
Maximize priority
2010-11-28
Първи по приоритет
94.
Minimize priority
2010-11-28
Последен по приоритет
96.
Increase priority
2010-11-28
Повиши приоритета
98.
Decrease priority
2010-11-28
Понижи приоритета
131.
Error while saving %s.ini: %s
2010-11-28
Грешка при запазването %s,ini: %s
132.
Save error
2010-11-28
Грешка при запазване
134.
New attachment...
2010-11-28
Нов прикрепен файл...
135.
Insert a new attachment
2010-11-28
Вмъкване на нов прикрепен файл
136.
Open attachment
2010-11-28
Отвори приложение
137.
Open the selected attachments
2010-11-28
Отваряне на избраните прикрепени файлове
139.
Don't snooze
2010-11-28
Не изчаквай
185.
Show/hide completed tasks
2010-11-28
Покажи/Скрий завършените задачи
186.
&New task...
2010-11-28
&Нова задача...
283.
Description
2010-11-28
Описание
285.
Subject
2010-11-28
Заглавие
289.
Priority
2010-11-28
Приоритет
294.
Location
2010-11-28
Местоположение
300.
Dates
2010-11-28
Дати
302.
Due date
2010-11-28
Насрочена дата
304.
Completion date
2010-11-28
Дата на завършване
305.
Reminder
2010-11-28
Напомняне
306.
Recurrence
2010-11-28
Повторение
309.
Use application-wide setting
2010-11-28
Използвай настройка за широка употреба
310.
No
2010-11-28
Не
311.
Yes
2010-11-28
Да
312.
Mark task completed when all children are completed?
2010-11-28
Маркирай задачата като завършена, когато всички подзадачи са завършени
313.
Budget
2010-11-28
Бюджет
314.
Time spent
2010-11-28
Отделено време
315.
Budget left
2010-11-28
Остатък бюджет
316.
Hourly fee
2010-11-28
Почасово възнаграждение
317.
Fixed fee
2010-11-28
Фиксирано възнаграждение
318.
Revenue
2010-11-28
Приход
319.
Effort
2010-11-28
Опит
320.
Categories
2010-11-28
Категории