Translations by Rikard Edgren

Rikard Edgren has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 388 results
~
Could not open an IMAP connection to %(server)s:%(port)s to retrieve Thunderbird email message: %(error)s
2012-01-08
Kunde inte skapa IMAP-koppling till %(server)s:%(port)s för att hämta Thunderbird e-postmeddelande: %(error)s
~
&Hide all due tasks
2012-01-08
&Dölj alla uppgifter som passerat deadline
~
Only show tasks due today and hide later ones
2012-01-08
Visa bara uppgifter som passerar deadline idag och dölj senare uppgifter
~
List of tasks
2012-01-07
Aktiviteter i lista
~
Tree of tasks
2012-01-07
Aktiviteter i träd
~
Task conflict
2012-01-07
Konflikt mellan aktiviteter
~
Show sync log
2012-01-07
Visa synk-logg
~
Also use the selected snooze time as default snooze time for future reminders
2012-01-07
Använd också vald slummertid som förvalt värde för framtida påminnelser
~
previous start and/or due date and time
2012-01-07
tidigare start- och/eller slutdatum och tid
~
Tasks with a start date and a due date
2012-01-07
Aktiviteter med start- och slutdatum
~
Sort attachments manually
2012-01-07
Sortera bilagor manuellt
~
Default start date and time
2012-01-07
Förinställt startdatum och tid
~
Tasks with a start date
2012-01-07
Aktiviteter med startdatum
3.
Errors have occured. Please see "%s"
2012-10-17
Fel har uppstått, se "%s"
6.
Edit location of attachments
2012-01-07
Ändra placering av bilagor
2012-01-07
Ändra placering av bifogad fil
7.
Edit attachment "%s" location
2012-01-07
Ändra placering av bilaga "%s"
2012-01-07
Ändra placering av bifogad fil "%s"
8.
Add attachment
2012-01-07
Lägg till bilaga
9.
Add attachment to "%s"
2012-01-07
Lägg till bilaga till "%s"
11.
Remove attachment
2012-01-07
Ta bort bilaga
2012-01-07
Ta bort bifogad fil
12.
Remove attachment to "%s"
2012-01-07
Ta bort bilaga till "%s"
27.
Edit descriptions
2012-01-07
Redigera beskrivning
29.
Change icons
2012-01-07
Ändra ikoner
30.
Change icon "%s"
2012-01-07
Ändra ikon "%s"
31.
Change fonts
2012-01-07
Ändra teckensnitt
32.
Change font "%s"
2012-01-07
Ändra teckensnitt "%s"
33.
Change foreground colors
2012-01-07
Ändra förgrundsfärger
34.
Change foreground color "%s"
2012-01-07
Ändra förgrundsfärg "%s"
35.
Change background colors
2012-01-07
Ändra bakgrundsfärger
36.
Change background color "%s"
2012-01-07
Ändra bakgrundsfärg "%s"
43.
Edit exclusive subcategories
2012-01-07
Ändra exklusiva underkategorier
44.
Edit exclusive subcategories of "%s"
2012-01-07
Ändra exklusiva underkategorier av "%s"
47.
Drag and drop categories
2012-01-07
Dra och släpp kategorier
52.
Change task of effort
2012-01-20
Ändra uppgift för insats
2012-01-07
Ändra aktivitet för insats
53.
Change task of "%s" effort
2012-01-20
Ändra uppgift för "%s" insats
2012-01-07
Ändra aktivitet för "%s" insats
54.
Change effort start date and time
2012-01-07
Ändra instatsens startdatum & tid
55.
Change effort start date and time of "%s"
2012-01-07
Ändra insatsens startdatum och tid för "%s"
56.
Change effort stop date and time
2012-01-07
Ändra insatsens slutdatum och tid
57.
Change effort stop date and time of "%s"
2012-01-07
Ändra insatsens slutdatum och tid för "%s"
65.
Drag and drop note "%s"
2012-01-07
Dra och släpp anteckning "%s"
68.
Add subnote
2012-01-07
Lägg till underanteckning
69.
Add subnote to "%s"
2012-01-07
Lägg till underanteckning till "%s"
70.
Remove note
2012-01-07
Ta bort anteckning
71.
Remove note from "%s"
2012-01-07
Ta bort anteckning från "%s"
72.
Drag and drop tasks
2012-01-20
Dra och släpp uppgifter
2012-01-07
Dra och släpp aktiviteter