Translations by Rikard Edgren

Rikard Edgren has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 295 results
~
Multiple tasks
2012-01-20
Flera uppgifter
~
Add note to tasks
2012-01-20
Lägg till anteckning till uppgifter
~
%s (task)
2012-01-20
%s (uppgift)
~
Change when tasks are marked completed
2012-01-20
Ändra när uppgifter markerats som slutförda
~
Change task of effort
2012-01-20
Ändra uppgift för insats
~
Change task of "%s" effort
2012-01-20
Ändra uppgift för "%s" insats
~
Remove attachment
2012-01-07
Ta bort bilaga
~
Edit attachment "%s" location
2012-01-07
Ändra placering av bilaga "%s"
~
Edit location of attachments
2012-01-07
Ändra placering av bilagor
~
Change effort stop date and time
2012-01-07
Ändra insatsens slutdatum och tid
~
Change task of effort
2012-01-07
Ändra aktivitet för insats
~
Change task of "%s" effort
2012-01-07
Ändra aktivitet för "%s" insats
~
Change effort stop date and time of "%s"
2012-01-07
Ändra insatsens slutdatum och tid för "%s"
~
Change effort start date and time of "%s"
2012-01-07
Ändra insatsens startdatum och tid för "%s"
~
%s (note)
2012-01-07
%s (anteckning)
~
%s (effort)
2012-01-07
%s (insats)
~
Multiple efforts
2012-01-07
Flera insatser
~
%s (category)
2012-01-07
%s (kategori)
~
Multiple attachments
2012-01-07
Flera bilagor
~
%s (attachment)
2012-01-07
%s (bilaga)
~
Multiple notes
2012-01-07
Flera anteckningar
~
Change fixed fees
2012-01-07
Ändra fasta avgifter
~
Change fixed fee of "%s"
2012-01-07
Ändra fasta avgiften på "%s"
~
Multiple tasks
2012-01-07
Flera aktiviteter
~
Warning: start must be earlier than stop
2012-01-07
Varning: start måste komma före stopp
~
Toggle prerequisite
2012-01-07
Växla förutsättning
~
%s (task)
2012-01-07
%s (aktivitet)
~
Toggle prerequisite of "%s"
2012-01-07
Växla förutsättning på "%s"
~
Multiple categories
2012-01-07
Flera kategorier
~
Change when tasks are marked completed
2012-01-07
Ändra när aktiviteter markerats som slutförda
~
Remove attachment to "%s"
2012-01-07
Ta bort bilaga till "%s"
~
Change hourly fees
2012-01-07
Ändra timavgiften
~
Change hourly fee of "%s"
2012-01-07
Ändra timavgiften "%s"
~
Change when "%s" is marked completed
2012-01-07
Ändra när "%s" markerats som slutförd
~
Change recurrence of "%s"
2012-01-07
Ändra upprepningar för "%s"
~
Change recurrences
2012-01-07
Ändra upprepningar
~
Change reminder date/time of "%s"
2012-01-07
Ändra påminnelsedatum/tider för "%s"
~
Change percentage complete of "%s"
2012-01-07
Ändra slutförd andel för "%s"
~
Change reminder dates/times
2012-01-07
Ändra påminnelsedatum/tider
~
Change completion date of "%s"
2012-01-07
Ändra slutdatum för "%s"
~
Change due date
2012-01-07
Ändra förfallodag
~
Change completion date
2012-01-07
Ändra slutdatum
~
Change due date of "%s"
2012-01-07
Ändra förfallodag för "%s"
~
Change priority of "%s"
2012-01-07
Ändra prioriteten på "%s"
~
Add note to tasks
2012-01-07
Lägg till anteckning till aktiviteter
~
Change priority
2012-01-07
Ändra prioritet
~
Remove attachment
2012-01-07
Ta bort bifogad fil
~
Edit location of attachments
2012-01-07
Ändra placering av bifogad fil
~
Edit attachment "%s" location
2012-01-07
Ändra placering av bifogad fil "%s"
~
Remove note from "%s"
2012-01-07
Ta bort anteckning från "%s"