Translations by Ciprian Panaite

Ciprian Panaite has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 114 results
76.
Edit start date and time
2011-08-25
Editați data și ora de început
77.
Edit "%s" start date and time
2011-08-25
Editați "%s" data și ora de început
78.
Edit due date and time
2011-08-25
editați data și ora scadenței
79.
Edit "%s" due date and time
2011-08-25
Editați "%s" data și ora scadenței
80.
Edit completion date and time
2011-08-25
Editați data și ora realizării
81.
Edit "%s" completion date and time
2011-08-25
Editați "%s"data și ora realizării
82.
Edit reminder date and time
2011-08-25
Editați data și ora pentru memento
83.
Edit "%s" reminder date and time
2011-08-25
Editați "%s" data și ora pentru memento
98.
Error while reading the %s-%s setting from %s.ini.
2011-08-25
Eroare la citirea setărilor%s-%s de la %s.ini.
99.
The value is: %s
2011-08-25
Valoarea este: %s
100.
The error is: %s
2011-08-25
Valoarea este: %s
101.
%s will use the default value for the setting and should proceed normally.
2011-08-25
%s va utiliza valoarea implicită pentru setare și ar trebui să se desfășoare normal.
102.
Settings error
2011-08-25
Eroare de setări
248.
Schedule each next recurrence based on
2011-08-25
Planificați fiecare repetare viitoare în funcție de
249.
previous start and/or due date and time
2011-08-25
pornirea precedentă și/sau data și ora scadenței
250.
last completion date and time
2011-08-25
data și ora ultimei realizări
281.
Export only the selected items
2011-08-25
Exportați doar elementele selectate
285.
Write style information to a separate CSS file
2011-08-25
Scrieți informațiile despre stil într-un fișier CSS separat
286.
If a CSS file exists for the exported file, %(name)s will not overwrite it. This allows you to change the style information without losing your changes on the next export.
2011-08-27
Dacă există un fișier CSS pentru fișierul exportat, %(name)s nu îl va suprascrie. Aceasta vă permite să modificați informația de stil fără a pierde modificările la următoarea exportare.
287.
Export as Todo.txt
2011-08-27
Exportați ca și Deefectuat.txt
308.
Before saving, automatically import from
2011-08-27
Înainte de a salva, importați automat din
311.
When saving, automatically export to
2011-08-27
La salvare, exportați automat în
329.
Task appearance
2011-08-27
Stilul vizual al operației
330.
Active tasks
2011-08-27
Operații active
331.
Inactive tasks
2011-08-27
Operații inactive
332.
Completed tasks
2011-08-27
Operații finalizate
333.
Overdue tasks
2011-08-27
Operații depășite
334.
Tasks due soon
2011-08-27
Operații cu scadența apropiată
344.
Task dates
2011-08-27
Data operațiilor
348.
Changing the start date changes the due date
2011-08-27
Modificarea datei de început modifică de asemenea data scadentă
349.
Changing the due date changes the start date
2011-08-27
Modificarea datei scadente modifică de asemenea data de început
350.
What to do with start and due date if the other one is changed
2011-08-27
Ce se face cu data de început sau cu data scadentă dacă una din ele se modifică
352.
Propose
2011-08-27
Propuneți
356.
Next Friday
2011-08-27
Vinerea viitoare
357.
Next Monday
2011-08-27
Lunea viitoare
358.
Start of day
2011-08-27
Începutul zilei
359.
Start of working day
2011-08-27
Începutul zilei de lucru
361.
End of working day
2011-08-27
sfârșitul zilei de lucru
362.
End of day
2011-08-27
Sfârșitul zilei
363.
Default start date and time
2011-08-27
Data și ora de început implicite
364.
Default due date and time
2011-08-27
Data și ora scadente implicite
365.
Default completion date and time
2011-08-27
Dat și ora finalizării implicite
366.
Default reminder date and time
2011-08-27
Data și ora implicite pentru memento
367.
Task reminders
2011-08-27
Memento-uri pentru operații
368.
Notification system to use for reminders
2011-08-27
sistemul de notificare utilizat pentru memento-uri
382.
Also use the selected snooze time as default snooze time for future reminders
2011-08-27
De asemenea utilizați timpul de amânare selectat ca și timp de amânare implicit pentru memento-uri viitoare
384.
SyncML server
2011-08-27
Server SyncML
386.
MemoToo (http://www.memotoo.com/)
2011-08-27
MemoToo (http://www.memotoo.com/)
391.
Preferred synchronization mode
2011-08-27
Modul de sincronizare preferat
401.
New task template
2011-08-27
Șablon de operație nou