Translations by peso

peso has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

131 of 31 results
305.
For running %s from a removable medium
2011-11-19
Gør det muligt at køre %s fra et flytbart drev
308.
Before saving, automatically import from
2011-11-15
Før gem, importer automatisk fra
310.
Before saving, %s automatically imports tasks from a Todo.txt file with the same name as the task file, but with extension .txt
2011-11-19
Før gem, vil %s automatisk importere opgaver fra en Todo.txt fil med samme navn som opgavefilen, men med fil-endelse ".txt"
2011-11-15
Før gem, %s importerer automatisk opgaver fra en Todo.txt fil med samme navn som opgavefilen, men med fil-endelse ".txt"
311.
When saving, automatically export to
2011-11-19
Efter gem, eksporter automatisk til
312.
When saving, %s automatically exports tasks to a Todo.txt file with the same name as the task file, but with extension .txt
2011-11-19
Når en fil gemmes vil %s automatisk eksportere opgaver til en Todo.txt fil med samme navn som opgave filen, men med fil-endelse ".txt"
333.
Overdue tasks
2011-11-15
Opgaver med overskredet deadline
401.
New task template
2011-10-04
Ny opgaveskabelon
432.
Import template
2011-11-15
Importer skabelon
434.
Cannot import template %s %s
2011-11-15
Kan ikke importere skabelon %s %s
463.
&Import
2011-11-15
&Importer
526.
&Import template...
2011-11-15
&Importer skabelon...
527.
Import a new template from a template file
2011-11-15
Importer en ny skabelon fra en skabelonfil
549.
Import CSV
2011-11-15
Importer CSV
550.
&Import Todo.txt...
2011-11-15
&Importer Todo.txt...
551.
Import tasks from a Todo.txt (see todotxt.com) file
2011-11-15
Importer opgaver fra en Todo.txt (se todotxt.com) fil
552.
Import Todo.txt
2011-11-15
Importer Todo.txt
597.
Edit &tracked task... Shift-Alt-T
2011-11-19
Rediger igangværende opgave... Shift-Alt-T
598.
Edit the currently tracked task(s)
2011-11-19
Rediger de(n) igangværende opgave(r)
638.
Resume tracking effort for the last tracked task
2011-11-19
Fortsæt registrering af indsats for den opgave der sidst var i gang
849.
Status: %d overdue, %d inactive, %d completed
2011-11-15
Status: %d overskredet, %d inaktive, %d fuldførte
893.
Import only the selected rows
2011-11-15
Importer kun de valgte rækker
940.
Importing todo.txt
2011-11-15
Importerer todo.txt
969.
Overdue: the due date is in the past;
2011-11-15
Overskredet: Deadline er passeret;
975.
Overdue tasks are red;
2011-11-15
Overskredne opgaver er røde
1070.
Todo.txt is an open source todo list manager, created by Gina Trapani, that works with plain text files. Todo.txt has a command-line interface. However, since the file format is plain text, you can also edit your tasks with any text editor. Todo.txt Touch is a version of Todo.txt for the Android platform. Todo.txt Touch uses a todo.txt file that lives in your Dropbox folder. %(name)s can import from and export to that todo.txt file.
2011-11-15
Todo.txt er et open source todo-liste-værktøj, lavet af Gina Trapani, som arbejder på flade tekst filer. Todo.txt har en kommandolinje- grænseflade. Men, da filformatet er ren tekst, så kan du også redigere dine opgaver med en vilkårlig tekstbehandler. "Todo.txt Touch" er en version af Todo.txt til Android. Todo.txt Touch bruger en todo.txt fil som bor i din Dropbox folder. %(name)s kan importere fra og eksportere til denne todo.txt fil.
1071.
Tip: if you save your task file in the todo folder that Todo.txt Touch creates in your Dropbox folder, and you turn on automatic importing and exporting of Todo.txt, %(name)s will keep the task file and the todo.txt file in sync.
2011-11-15
Tip: Hvis du gemmer din opgave-fil i todo mappen som Todo.txt Touch opretter i din Dropbox mappe, og du aktiverer automatisk import og eksport af Todo.txt, så vil %(name)s holde opgave-filen og todo.txt filen i sync.
1072.
%(name)s imports task subjects, start date, due date, completion date, priority, contexts and projects. Contexts and projects are both transformed into categories in %(name)s. Projects cannot be transformed into parent tasks because Todo.txt allows tasks to belong to multiple projects, while %(name)s only allows one parent task per task.
2011-11-15
%(name)s importerer opgave emne, startdato, deadline, færdiggørelses dato, prioritet, sammenhænge og projekter. Sammenhænge og projekter er begge omdannet til kategorier i %(name)s. Projekter kan ikke blive omdannet til forælder-opgaver, fordi Todo.txt tillader at opgaver tilhører flere projekter, mens %(name)s kun tillader en forælder-opgave pr opgave.
1073.
When importing, %(name)s tries to find matching tasks and categories and update those instead of creating new ones. It does the matching by looking at the subject of the task (or project, or context) and the parent item if any.
2011-11-15
Når du importerer, vil %(navn)s forsøge at finde lignende opgaver og kategorier og opdaterer dem i stedet for at skabe nye. Den finder dem ved at se på emnet for opgaven (eller projektet eller konteksten) og forælder-opaven, hvis der er nogen.
1079.
Templates are blueprints for new tasks. Right now, the only task properties that can be "parameterized" are the dates. When instantiating a template, the created task has its dates replaced with dates relative to the current date.
2011-10-04
Skabeloner er blåkopier for nye opgaver. Indtil videre er den eneste opgave-egenskab der kan parameteriseres, datoerne. Når man instantierer en skabelon, så får den nye opgave sine datoer udskiftet med datoer relativt til den nuværende dato.
1082.
In order to instantiate a task template, use the "New task from template" menu in the Task menu, or the equivalent toolbar button. When the task is created, the due, start and completion dates, if applicable, are reevaluated relatively to the current date. That means that if you create a template from a task starting today and due tomorrow, every time the template is instantiated, the start date will be replaced by the current date and the due date by the current date plus one day.
2011-10-04
For at instantiere en opgaveskabelon, brug "Ny opgave fra skabelon" menupunktet i opgave-menuen, eller den tilsvarende værktøjslinjeknap. Når opgaven er oprettet, så bliver deadline, start og afslutningsdatoer reevalueret relativt til den nuværende dato, om nødvendigt. Det betyder at hvis du opretter en skabelon fra en opgave der starter idag og skal afsluttes i morgen, så vil hver instantiering få sin start dato erstattet med den nuværende dato og afslutningsdatoen erstattet med den nuværende dag plus en dag.