Translations by MerlinSVK

MerlinSVK has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

131 of 31 results
7.
Checkbox
2010-11-30
Zaškrtávacie políčko
10.
Contact Form "%s"
2010-11-30
Kontaktný formulár "%s"
14.
Currently no fields to display.
2010-11-30
Žiadne polia na zobrazenie.
18.
Drag and Drop the table rows to adjust the order of the fields.
2010-11-30
Ťahaním riadkov tabuľky upravíš poradie polí.
21.
Edit Contact Form
2010-11-30
Upraviť kontaktný formulár
23.
Edit Contact Form Field
2010-11-30
Upraviť pole kontaktného formulára
24.
Edit Field
2010-11-30
Upraviť pole
25.
Edit contact form
2010-11-30
Upraviť kontaktný formulár
27.
Edited contact form field
2010-11-30
Upravené pole kontaktného formulára
30.
Enter the email address that this form will get emailed to.
2010-11-30
Vložte mailovú adresu, na ktorú dostanete tento formulár.
31.
Enter the options to be used for the field. Use this for drop down boxes and other multiple elements. Separate with a semi-colon ';'
2010-11-30
38.
Manage Contact Forms
2010-11-30
Spravovať kontaktné formuláre
41.
No contact form field selected
2010-11-30
Nebolo vybrané žiadne pole formulára
42.
No contact form selected
2010-11-30
Nebol vybraný žiadny formulár
43.
No contact forms selected
2010-11-30
Nebol vybraný žiadny kontaktný formulár
44.
No contact forms to display.
2010-11-30
Žiadné kontaktné formuláre na zobrazenie.
45.
No fields selected
2010-11-30
Neboli vybrané žiadne polia
46.
No fields to update order for
2010-11-30
Neboli vybrané žiadne polia na aktualizáciu poradia
47.
Options
2011-07-02
Predvoľby
2010-11-30
Možnosti
49.
Password Textbox
2010-11-30
Políčko s heslom
53.
Select the contact form you wish to display
2010-11-30
Vyberte kontaktný formulár na zobrazenie
54.
Select the type you would like this field to be displayed as.
2010-11-30
Vyberte aký typ poľa sa má pre toto políčko zobrazovať.
55.
Should the user be required to fill out this field?
2010-11-30
Mal by byť používateľ povinný vyplniť toto pole?
56.
Sorry, there was a technical error while sending the contact form
2010-11-30
Ospravedlňujeme sa, došlo k technickej chybe pri odosielaní kontaktného formulára
58.
Textarea
2010-11-30
Textové pole
61.
The name of the contact form that will get displayed.
2010-11-30
Zobrazovaný názov kontaktného formulára.
62.
The name of the field that will be displayed.
2010-11-30
Zobrazované meno pola.
63.
There are no fields for this contact form
2010-11-30
Neexistujú žiadne polia pre tento kontaktný formulár
67.
Username:
2010-11-30
Používateľské meno:
69.
You have received the following contact form. Replying to this email will reply to the email provided by the form submitter.
2010-11-30
Dostali ste nasledujúci kontaktný formulár. Odpovedanie na tento email, odpovie na email zadaný odosielateľom formulára.