Browsing Ukrainian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions and Ukrainian guidelines.

These translations are shared with synaptic in Ubuntu Jammy template synaptic.

110 of 68 results
14.
GNOME Desktop Environment
TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "gnome"
Стільничне середовище GNOME
Translated and reviewed by Mykola Tkach
In Ubuntu:
Середовище стільниці GNOME
Suggested by Artem Polivanchuk
Located in ../common/sections_trans.cc:38
17.
Gnustep Desktop Environment
TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "gnustep"
Стільничне середовище Gnustep
Translated and reviewed by Mykola Tkach
In Ubuntu:
Середовище стільниці Gnustep
Suggested by Artem Polivanchuk
Located in ../common/sections_trans.cc:44
19.
Haskell Programming Language
TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "haskell"
Мова проґрамування Haskell
Translated and reviewed by Mykola Tkach
In Ubuntu:
Мова програмування Haskell
Suggested by Діковець Борис
Located in ../common/sections_trans.cc:48
22.
Java Programming Language
TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "java"
Мова проґрамування Java
Translated and reviewed by Mykola Tkach
In Ubuntu:
Мова програмування Java
Suggested by Sergiy Matrunchyk
Located in ../common/sections_trans.cc:54
23.
KDE Desktop Environment
TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "KDE"
Стільничне середовище KDE
Translated and reviewed by Mykola Tkach
In Ubuntu:
Середовище стільниці KDE
Suggested by Artem Polivanchuk
Located in ../common/sections_trans.cc:56
27.
Lisp Programming Language
TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "lisp"
Мова проґрамування Lisp
Translated and reviewed by Mykola Tkach
In Ubuntu:
Мова програмування Lisp
Suggested by Sergiy Matrunchyk
Located in ../common/sections_trans.cc:64
34.
OCaml Programming Language
TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "ocaml"
Мова проґрамування OCaml
Translated and reviewed by Mykola Tkach
In Ubuntu:
Мова програмування OCaml
Suggested by Sergiy Matrunchyk
Located in ../common/sections_trans.cc:78
37.
Perl Programming Language
TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "perl"
Мова проґрамування Perl
Translated and reviewed by Mykola Tkach
In Ubuntu:
Мова програмування Perl
Suggested by Ilya Korniyko
Located in ../common/sections_trans.cc:84
38.
PHP Programming Language
TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "php"
Мова проґрамування PHP
Translated and reviewed by Mykola Tkach
In Ubuntu:
Мова програмування PHP
Suggested by Sergiy Matrunchyk
Located in ../common/sections_trans.cc:86
39.
Python Programming Language
TRANSLATORS: Alias for the Debian package section "python"
Мова проґрамування Python
Translated and reviewed by Mykola Tkach
In Ubuntu:
Мова програмування Python
Suggested by Ilya Korniyko
Located in ../common/sections_trans.cc:88
110 of 68 results

This translation is managed by Launchpad Ukrainian Translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andriy Korchak, Andy Bukhansky, Anton Gladky, Anton Tolpeev, Artem Polivanchuk, Arthur Kulik, BinSter, Denys Rtveliashvili, Dibrov Borys, Eugen, Eugene Babiy, Ilya Korniyko, Korh Oleg, Mykola Tkach, Oleg, Pavlo Shelyazhenko, Roman M. Tuz, Sergiy Gavrylov, Sergiy Matrunchyk, Serhey Kusyumoff (Сергій Кусюмов), Serhij Dubyk, V.Fedchuk, Vadym Abramchuck, Vadym Mykhalets, Vitaliy Shyshko, Vlad Kozlovskyy, Yaroslav, Yaroslav Ostapchuk, Yuriy Tkachenko, andygol, atany, banza, brabadu, lserg, zzandy, Ілля Романенко, Діковець Борис, Павло Славинський, Роман Лучак, Сергій Дубик.