Translations by Vilson Gjeci

Vilson Gjeci has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 405 results
49.
Video software
2009-07-16
Programet Video
51.
Miscellaneous - Graphical
2009-08-27
Të Ndryshëm - Grafikë
52.
Xfce Desktop Environment
2009-07-16
Ambienti i Desktopit Xfce
53.
Zope/Plone Environment
2009-07-16
Ambienti Zope/Plone
54.
Unknown
2009-08-27
I Panjohur
56.
Internationalization and localization
2009-08-27
Ndërkombëtarizimi dhe lokalizimi
60.
Restricted On Export
2009-08-27
Kufizuar në Eksport
61.
non free
2009-08-27
Jo Falas
62.
contrib
2009-08-27
contrib
63.
Stat failed for %s
2009-08-27
Stat dështoi për %s
64.
Unable to create a tmp file
2009-08-27
Nuk mundë të krijoj një skedar tmp
65.
gzip failed, perhaps the disk is full.
2009-08-27
Gzip ndaloi, ndoshta disku është plot
66.
Failed to reopen fd
2009-08-27
Dështuam në rihapjen e fd
67.
Failed to rename
2009-08-27
Riemërtimi dështoi
68.
No valid records were found.
2009-08-27
Nuk u gjetën regjistrime të vlefshme
69.
Cannot find filename or size tag
2009-08-27
Nuk mund të gjej etiketën e emrit të skedarit apo përmasës
70.
Error parsing file record
2009-08-27
Gabim gjatë analizimit të regjistrimit të skedarit
71.
Failed to open %s.new
2009-08-27
Nuk munda të hap %s.new
72.
Failed to rename %s.new to %s
2009-08-27
Nuk munda të riemërtoj %s.new në %s
74.
Preparing...
2009-08-27
Duke përgatitur...
75.
Unable to read the cdrom database %s
2009-08-27
S'mund të lexoj databazën e cdrom %s
78.
Insert a disc in the drive.
2009-08-27
Fut një disk në drive
79.
Mounting CD-ROM...
2009-08-27
Duke Montuar CD-ROM...
80.
Failed to mount the cdrom.
2009-08-27
Dështova në montimin e cdrom.
81.
Identifying disc...
2009-08-27
Duke identifikuar diskun...
82.
Couldn't identify disc.
2009-08-27
Nuk munda të identifikoj diskun.
83.
Scanning disc...
2009-08-27
Duke skanuar diskun...
84.
Cleaning package lists...
2009-08-27
Duke pastruar listat e paketave...
85.
Unable to locate any package files. Perhaps this is not an APT enabled disc.
2009-08-27
Nuk munda të gjej asnjë paketë skedarësh. Ndoshta ky nuk është një disk i aktivizuar APT.
88.
Registering disc...
2009-08-27
Duke regjistruar diskun...
89.
Copying package lists...
2009-08-27
Duke kopjuar listat e paketave...
90.
Writing sources list...
2009-08-27
Duke shkruajtur listat burim...
91.
Done!
2009-08-27
U Bë!
92.
Failed to stat %s%s
2009-08-27
Dështova në stat %s%s
95.
ERROR: couldn't open %s for writing
2009-08-27
Gabim: s'mundem të hap %s për të shkruar
96.
ERROR: Could not get password entry for superuser
2009-08-27
GABIM: Nuk munda të marr fjalëkalimin për super përdoruesin
98.
ERROR: could not create state directory %s
2009-08-27
Gabim: s'mund të krijoj gjëndjen e direktorisë %s
99.
ERROR: could not create tmp directory %s
2009-08-27
Gabim: s'mund të krijoj direktorinë tmp %s
100.
ERROR: could not create log directory %s
2009-08-27
Gabim: s'mund të krijoj direktorinë e regjistrimit %s
101.
couldn't open %s for writing
2009-08-27
nuk munda të hap %s për ta shkruajtur
102.
Successfully applied all changes. You can close the window now.
2009-08-27
Ndryshimet u aplikuan me sukses. Tani mund ta mbyllni dritaren.
103.
Not all changes and updates succeeded. For further details of the failure, please expand the 'Details' panel below.
2009-02-26
Jo të gjitha ndryshimet dhe rifreskimet patën sukses. Për detaje të mëtejshme rreth dështimit, ju lutemi zgjerojeni panelin 'Detajet' më poshtë.
104.
Successfully installed all packages of the current medium. To continue the installation with the next medium close this window.
2009-08-27
Të gjitha pakot e medias së tanishme u instaluan me sukses. Për të vazhduar instalimin me median tjetër mbylleni këtë dritare.
106.
or dependency
2009-08-27
ose vartësi
107.
Package %s has no available version, but exists in the database. This typically means that the package was mentioned in a dependency and never uploaded, has been obsoleted or is not available with the contents of sources.list
2009-08-27
Pakoja %s s'ka versionin, por ekziston në databazë. Kjo domethënë që pakoja ishte pjesë e një pakoje tjetër por s'është installuar ose s'është në përmbajtjen e sources.list
111.
%s but it is a virtual package
2009-08-27
%s por është pako virtuale.
112.
%s: %s but it is a virtual package
2009-08-27
%s: %s por është pako virtuale.
116.
Invalid record in the preferences file, no Package header
2009-08-27
Inçizim i pavlefshëm te e dhëna e preferuar, pakoja s'ka krye.
117.
Depends
2009-08-27
Varet
118.
PreDepends
2009-08-27
Varet nga