Translations by Vilson Gjeci

Vilson Gjeci has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 405 results
~
<span size="small">Copyright (c) 2001-2004 Connectiva S/A Copyright (c) 2002-2010 Michael Vogt</span>
2011-01-26
<span size="small">E Drejta e Autorit (c) 2001-2004 Connectiva S/A E Drejta e Autorit (c) 2002-2010 Michael Vogt</span>
~
An error occured while starting the help viewer Command: %s
2010-03-27
Ndoshi një gabim gjatë nisjes së shfaqësit të ndihmës Command: %s
~
Installed manually (not as a dependency by something else)
2009-09-07
E instaluar në mënyrë manuale ( jo si vartësi apo diçka tjetër)
~
Direct connection to the internet
2009-08-27
Lidhje direkte me internetin
~
Show for individual files
2009-08-27
Shfaqe për skedarë të veçantë
~
<span size="small">Copyright (c) 2001-2004 Connectiva S/A Copyright (c) 2002-2004 Michael Vogt</span>
2009-08-27
<span size="small">Copyright (c) 2001-2004 Connectiva S/A Copyright (c) 2002-2004 Michael Vogt</span>
~
_Undo
2009-08-27
_Anullo
~
_About
2009-08-27
_Rreth
~
Removing this package may render the system unusable. Are you sure you want to do that?
2009-08-27
Heqja e kësaj pakete mund ta bëjë sistemin tuaj të papërdorshëm. Jeni i sigurtë që dëshironi ta bëni këtë?
~
Installed Size
2009-08-27
Përmasa e Instaluar
~
Available Version
2009-08-27
Versioni në Dispozicion
~
You will not be able to apply any changes. But you can still export the marked changes or create a download script for them.
2009-01-31
Ju nuk do jeni në gjendje të aplikoni asnjë ndryshim. Por prapëseprapë ju mund t'i kaloni ndryshimet e shënuara ose të krijoni një skript të shkarkueshëm për to.
1.
System Administration
2009-08-27
Administrimi i Sistemit
3.
Mono/CLI Infrastructure
2010-04-26
Infrastruktura Mono/CLI
2009-07-16
Mono/CLI Infrastrukturë
4.
Communication
2009-08-27
Komunikimi
5.
Databases
2009-07-16
Databazat
7.
Documentation
2009-08-27
Dokumentacioni
8.
Debug
2009-08-27
Gjetja dhe korrigjimi i gabimeve
2009-07-16
Gjurmo Gabimin
10.
Electronics
2009-08-27
Elektronika
11.
Embedded Devices
2009-08-27
Pajisjet e Bashkangjitura
12.
Fonts
2009-07-16
Gërmat
13.
Games and Amusement
2009-08-27
Lojëra dhe Argëtime
14.
GNOME Desktop Environment
2009-08-27
Ambienti i Desktopit GNOME
15.
Graphics
2009-08-27
Grafikët
17.
Gnustep Desktop Environment
2009-07-16
Ambienti i Desktopit Gnustep
19.
Haskell Programming Language
2009-09-07
Gjuha e Programimit Haskell
20.
Web servers
2009-07-16
Serverat Web
21.
Interpreted Computer Languages
2009-08-27
Gjuhët e Interpretuara Kompjuterike
22.
Java Programming Language
2009-07-16
Gjuha e Programimit Java
23.
KDE Desktop Environment
2009-08-27
Ambienti i Desktopit KDE
24.
Kernel and modules
2009-07-16
Kernelët dhe modulet
25.
Libraries - Development
2009-08-27
Libraritë - Zhvillimi
27.
Lisp Programming Language
2009-07-16
Gjuha e Programimit Lisp
28.
Localization
2009-07-16
Lokalizimi
29.
Email
2009-08-27
Email
30.
Mathematics
2009-08-27
Matematika
31.
Miscellaneous - Text Based
2009-08-27
Të ndryshme - Të Bazuara në Tekst
34.
OCaml Programming Language
2009-07-16
Gjuha e Programimit OCaml
36.
Cross Platform
2009-08-27
Për Shumë Platforma
38.
PHP Programming Language
2009-07-16
Gjuha e Programimit PHP
40.
Ruby Programming Language
2009-07-16
Gjuha e Programimit Ruby
41.
Science
2009-08-27
Shkenca
42.
Shells
2009-08-27
Bërthamat
44.
Tasks
2009-08-27
Detyrat
45.
TeX Authoring
2009-08-27
Autorizimi TeX
46.
Word Processing
2009-08-27
Përpunues Fjalësh
47.
Utilities
2009-08-27
Programe Ndihmues
48.
Version Control Systems
2009-07-16
Sistemet e Kontrollit të Versionit