Translations by Don Cobani

Don Cobani has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 121 results
1.
System Administration
2006-08-13
Administrim Sistemi
2.
Base System
2006-08-13
Sistemi Baze
4.
Communication
2006-08-13
Komunikimet
6.
Development
2006-08-14
Zhvillimi
2006-08-13
Zhvillim
9.
Editors
2006-08-13
Editoret
10.
Electronics
2006-08-13
Elektronike
13.
Games and Amusement
2006-08-14
Lojra dhe Argëtime
2006-08-13
Lojra dhe Argetime
15.
Graphics
2006-08-13
Grafikë
2006-08-13
grafiket
25.
Libraries - Development
2006-08-13
Libraritë - Zhvillimet
2006-08-13
Librarite - Zhvillimet
26.
Libraries
2006-08-13
Librari
29.
Email
2006-08-13
Posta
30.
Mathematics
2006-08-13
Matematikë
2006-08-13
Matematike
31.
Miscellaneous - Text Based
2006-08-13
Të ndrushme - Në formë teksi
2006-08-13
Te ndryshme - Ne forme teksti
32.
Networking
2006-08-13
Rrjet
33.
Newsgroup
2006-08-13
Group Lajmesh
35.
Libraries - Old
2006-08-14
Librari - Vjetër
2006-08-13
Librari - Vjeter
36.
Cross Platform
2006-08-14
Platformë e Ndërthurur
2006-08-13
Nderthurje fushash
37.
Perl Programming Language
2006-08-13
Gjuhe programimi Perl
39.
Python Programming Language
2006-08-13
Gjuhe programimi Python
41.
Science
2006-08-14
Shkencë
2006-08-13
Shkence
46.
Word Processing
2006-08-14
Shkruajtës Teksti
2006-08-13
Fjale shkrues
47.
Utilities
2006-08-14
Shërbimet
2006-08-13
Sherbimet
50.
World Wide Web
2006-08-13
Faqe Interneti
51.
Miscellaneous - Graphical
2006-08-13
Te ndryshme - Grafike
54.
Unknown
2006-08-13
Te panjohur
55.
Converted From RPM by Alien
2006-08-13
Transformuar prej RPM nga Alian
56.
Internationalization and localization
2006-08-14
Internacionalizin edhe localizim
2006-08-13
Internazionalizin the rrethor
61.
non free
2006-08-14
Nuk janë Falas
64.
Unable to create a tmp file
2006-08-14
Nuk mundë te krijoj një dosje temporare
2006-08-13
Nuk mund te formoj nje dosje temporare
65.
gzip failed, perhaps the disk is full.
2006-08-14
Gzip ndaloi, ndoshta disku është plotë
2006-08-13
Gzip ndaloi, ndoshta disku eshte plote
66.
Failed to reopen fd
2006-08-13
Rehapja e fd falimentoj
67.
Failed to rename
2006-08-14
Riemërimi falimentoj
2006-08-13
Riemerimi falimentoj
68.
No valid records were found.
2006-08-14
Nuk u gjetën rekorde valide
2006-08-13
Nuk u gjeten rekorde valide
69.
Cannot find filename or size tag
2006-08-14
S'mund te gjej dokumentin ose kartelën e madhësisë