Translations by Olly Betts

Olly Betts has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 110 results
1.
&File
2014-01-18
&Файл
2.
&Rotation
2015-03-19
&Завъртане
2014-01-18
&авъртане
3.
&Orientation
2014-01-18
&Ориентация
4.
&View
2014-01-18
&Изглед
5.
&Controls
2015-02-17
&Контрол
6.
&Help
2014-01-18
По&мощ
7.
&Presentation
2014-01-19
&Презентация
8.
Usage
2015-06-11
Използване
11.
Out of memory trying to read file “%s”
2020-07-18
Недостатъчна памет при четенето на файла “%s”
12.
Survex version %s or greater required to process this survey data.
2020-07-18
Изисква се минимална версия %s на Survex за да се обработят данните.
13.
warning
2015-03-07
внимание
2014-01-18
Внимание
14.
error
2015-03-07
грешка
16.
*prefix is deprecated - use *begin and *end instead
2020-07-18
*prefix вече не се употребява, използвайте *begin и *end вместо него
19.
Expecting numeric field, found “%s”
2020-07-18
Очаква се числено поле, а не “%s”
29.
Error reading file
2015-02-24
Грешка при четене на файл
89.
Missing "
2014-08-21
Липсва "
109.
Couldn’t write file “%s”
2015-02-17
Неуспех при запис на файл: “%s”
120.
Error writing to file
2015-06-11
Грешка при запис във файл
123.
North
2014-01-18
Север
125.
P&lan view
2014-01-18
&План
126.
&Elevation
2014-01-18
Про&фил
127.
Elevation
2014-01-18
Профил
128.
Plan
2014-05-27
План
132.
too few arguments
2014-01-19
недостатъчно аргументи
133.
too many arguments
2014-01-19
твърде много аргументи
134.
FILE
2014-01-19
ФАЙЛ
155.
Error %6.2f%%
2015-02-17
Грешка %6.2f%%
158.
output version information and exit
2015-06-11
извеждане на информация за версията и изход
159.
OPTION
2014-01-19
ОПЦИЯ
160.
Scale
2014-01-21
Мащаб
2014-01-18
Размер
170.
Elevation facing %s
2015-02-17
Профил Азимут %s
172.
Elevation facing %s, tilted %s
2015-02-17
Профил Азимут %s, Наклон %s
174.
Extended elevation
2017-06-30
Разгънат вертикален план
179.
node
2015-06-11
възел
180.
nodes
2015-06-11
възела
182.
&Save Log
2018-07-18
&Съхрани дневника
194.
( Easting, Northing, Altitude )
2014-01-18
( изток, север, височина )
210.
Facing
2014-01-18
Азимут
211.
About %s
2014-01-18
За %s
217.
All files
2015-06-11
Всички файлове
218.
All survey files
2015-02-17
Всички поддържани файлове
221.
CSV files
2018-07-18
CSV файл
222.
DXF files
2014-01-18
DXF файл
223.
EPS files
2014-01-18
EPS файл
224.
GPX files
2014-01-18
GPX файл
226.
KML files
2014-08-21
KML файл
228.
Skencil files
2014-01-18
Skencil файл