Browsing Slovak translation

110 of 91 results
1.
_Add download...
Prid_ať sťahovanie...
Translated and reviewed by DAG Software on 2010-12-01
Located in Steadyflow/IndicatorController.vala:61 MainWindow.ui:5
2.
_Pause all
_Pozastaviť všetko
Translated and reviewed by DAG Software on 2011-07-12
Located in Steadyflow/IndicatorController.vala:63
3.
_Resume all
Pok_račovať všetko
Translated and reviewed by DAG Software on 2011-07-12
Located in Steadyflow/IndicatorController.vala:64
4.
Show download manager
Zobraziť správcu sťahovania
Translated and reviewed by DAG Software on 2010-12-01
Located in Steadyflow/IndicatorController.vala:68
5.
Start %s
Spustiť %s
Translated and reviewed by DAG Software on 2011-07-12
Located in Steadyflow/IndicatorController.vala:185
6.
Pause %s
Pozastaviť %s
Translated and reviewed by DAG Software on 2011-07-12
Located in Steadyflow/IndicatorController.vala:189
7.
Steadyflow Download Manager
Správca sťahovania Steadyflow
Translated and reviewed by DAG Software on 2010-12-01
Located in Steadyflow/MainWindow.vala:41
8.
Download Manager
Správca sťahovania
Translated and reviewed by DAG Software on 2010-12-01
Located in Steadyflow/MainWindow.vala:68
9.
The file "%s" is not downloaded yet
Súbor "%s" ešte nie je stiahnutý
Translated and reviewed by DAG Software on 2010-12-01
Located in Steadyflow/MainWindow.vala:220
10.
The file you request to be removed from the download list is not yet fully downloaded. Are you sure you want to remove it?
Súbor ktorý požadujete odstrániť zo zoznamu sťahovania nie je ešte plne stiahnutý. Ste si istý, že ho chcete odstrániť?
Translated and reviewed by DAG Software on 2010-12-01
Located in Steadyflow/MainWindow.vala:221
110 of 91 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: DAG Software, Maia Everett.