Translations by KOtus

KOtus has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 66 results
1.
_Add download...
2010-10-08
_Dodaj preuzimanje...
4.
Show download manager
2010-10-08
Prikaži upravitelja preuzimanja
2010-10-08
Prikaži upravitelj preuzimanja
7.
Steadyflow Download Manager
2010-10-08
Steadyflow Upravitelj Preuzimanja
8.
Download Manager
2010-10-08
Upravitelj preuzimanja
9.
The file "%s" is not downloaded yet
2010-10-08
Datoteka "%s" još nije skinuta.
10.
The file you request to be removed from the download list is not yet fully downloaded. Are you sure you want to remove it?
2010-10-08
Datoteka koju želite maknuti sa liste preuzimanja još nije skinuta do kraja. Jeste li sigurni da je zelite ukloniti?
11.
Could not launch web browser for URL %s
2010-10-08
Internet preglednik se ne može pokrenuti za URL %s
12.
Simple download manager for GNOME
2010-10-08
Jednostavni upravitelj preuzimanja za GNOME
13.
Website
2010-10-08
Web stranica
15.
%d downloading, %d paused, %d finished
2010-10-08
%d preuzimanje, %d pauza, %d završeno
16.
Add File for Download
2010-10-08
Dodaj datoteku za preuzimanje
17.
Whoopsie!
2010-10-08
Ups!
18.
Steadyflow has experienced a problem and needs to close. Please pass the following information to the developer: Error Code %d: %s
2010-10-08
Steadyflow je doživio problem i treba se zatvoriti. Molim proslijedite slijedeče informacije razvijatelju: Kod greške %d: &s
19.
Download Started
2010-10-08
Preuzimanje pokrenuto
2010-10-08
Započelo preuzimanje
20.
Download Complete
2010-10-08
Preuzimanje dovršeno
23.
Invalid file name
2010-10-08
Neispravno ime datoteke
24.
The file name you have entered is not valid. Please correct it.
2010-10-08
Ime koje ste unjeli nije valjano. Molim ispravite ga
2010-10-08
IMe koje ste unjeli nije valjano. Molim ispravite ga.
27.
File exists
2010-10-08
Datoteka postoji
28.
The file you are trying to save the download to already exists. Are you sure you want to overwrite it?
2010-10-08
Datoteka koju pokušavate skinuti već postoji. Jeste li sigurni da je prebrisati?
29.
Overwrite
2010-10-08
Prebriši
30.
Error adding download
2010-10-08
Greška pri dodavanju preuzimanja
31.
An error has occurred while trying to start the download.
2010-10-08
Dogodila se greška prilikom pokušaja pokretanja preuzimanja.
32.
Steadyflow Preferences
2010-10-08
Steadyflow Opcije
39.
%s downloaded
2010-10-08
%s skinuto
40.
%s of %s downloaded
2010-10-08
%s od %s skinuto
41.
Downloading at speed %s/s
2010-10-08
Preuzimanje pri brzini %s/s
2010-10-08
Brzina preuzimanja %s/s
42.
Connecting...
2010-10-08
Povezivanje...
43.
Download paused
2010-10-08
Preuzimanje pauzirano
44.
Download finished
2010-10-08
Preuzimanje završeno
45.
Download stopped: network error
2010-10-08
Preuzimanje zaustavljeno: internet pogreška
54.
Cannot find XML definition file for window %s
2010-10-08
Nemoguće pronaći XML datopteku za prozor %s
55.
URL address:
2010-10-08
URL adresa:
56.
Save to:
2010-10-08
Spremiti u:
58.
Save as:
2010-10-08
Spremi kao:
62.
New Downloads
2010-10-08
Nova preuzimanja
63.
Start automatically from external programs
2010-10-08
Pokreni automatski iz vanjskog programa
64.
When an external application requests to download a file, start the download automatically instead of displaying the "Add File for Download" dialog.
2010-10-08
Kada vanjsku program zatraži preuzimanje datoteke, automatski pokreni preuzimanje umjesto prikazivanja "Dodaj Datoteku za Preuzimanje"
65.
Default folder to save files to:
2010-10-08
Default mapa za spremiti u:
67.
Do nothing
2010-10-08
Ne čini ništa
68.
Open downloaded file
2010-10-08
Otvori preuzetu datoteku
69.
Open containing folder
2010-10-08
Otvori mapu koja sadrži
70.
Downloads
2010-10-08
Preuzimanja
71.
Show notification popups
2010-10-08
Prikaži popup obavijest
72.
Show panel indicator
2010-10-08
Prikaži panel indicator
73.
Keep running when the main window is closed
2010-10-08
Ostani pokrenut kada je glavni prozor zatvoren
74.
Hide main window on startup
2010-10-08
Sakriti glavni prozor pri pokretanju