Browsing Galician translation

110 of 91 results
1.
_Add download...
_Engadir descarga...
Translated by Miguel Anxo Bouzada on 2011-05-08
Located in Steadyflow/IndicatorController.vala:61 MainWindow.ui:5
2.
_Pause all
_Por todo en pausa
Translated and reviewed by Miguel Anxo Bouzada on 2011-05-09
Located in Steadyflow/IndicatorController.vala:63
3.
_Resume all
_Continuar todo
Translated and reviewed by Miguel Anxo Bouzada on 2011-05-09
Located in Steadyflow/IndicatorController.vala:64
4.
Show download manager
Mostrar o xestor de descargas
Translated by Miguel Anxo Bouzada on 2011-05-08
Located in Steadyflow/IndicatorController.vala:68
5.
Start %s
Comezo %s
Translated and reviewed by J. Luis Juncal on 2011-11-25
Located in Steadyflow/IndicatorController.vala:185
6.
Pause %s
Pausa %s
Translated and reviewed by J. Luis Juncal on 2011-11-25
Located in Steadyflow/IndicatorController.vala:189
7.
Steadyflow Download Manager
Xestor de descargas do Steadyflow
Translated by Miguel Anxo Bouzada on 2011-05-08
Located in Steadyflow/MainWindow.vala:41
8.
Download Manager
Xestor de Descargas
Translated by Miguel Anxo Bouzada on 2011-05-08
Located in Steadyflow/MainWindow.vala:68
9.
The file "%s" is not downloaded yet
O ficheiro «%s» aínda non rematou de descargar
Translated by Miguel Anxo Bouzada on 2011-05-08
Located in Steadyflow/MainWindow.vala:220
10.
The file you request to be removed from the download list is not yet fully downloaded. Are you sure you want to remove it?
O ficheiro que solicitou retirar da lista de descargas aínda non se descargou totalmente. Está seguro de que quere retiralo?
Translated by Miguel Anxo Bouzada on 2011-05-08
Located in Steadyflow/MainWindow.vala:221
110 of 91 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Ivan, J. Luis Juncal, Maia Everett, Miguel Anxo Bouzada.