Translations by Zdeněk Kopš

Zdeněk Kopš has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

147 of 47 results
3.
Converts audio files into other formats
2014-09-07
Prevádza audio súbory do rôznych formátov
4.
GNOME-powered Sound Conversion
2014-09-07
GNOME prevod zvuku
5.
Website
2014-10-26
Webová stránka
2014-09-07
www stránka
16.
Very Low
2014-09-07
Veľmi nízka
17.
Low
2014-09-07
Nízka
18.
Normal
2014-09-07
Normálna
19.
High
2014-09-07
Vysoká
20.
Very High
2014-09-07
Veľmi vysoká
21.
Insanely High
2014-09-07
Najlepšia
22.
8 bits (very low quality)
2014-09-07
8 bitov (veľmi nízka kvalita)
23.
16 bits (default)
2014-09-07
16 bitov (východzie)
24.
32 bits
2014-09-07
32 bitov
25.
Less (Faster)
2014-09-07
Nižšia (rýchlejší)
26.
Default
2014-09-07
Bežná
27.
Better (Slower)
2014-09-07
Vyššia (pomalší)
28.
Constant (CBR)
2014-09-07
Konštantný (CBR)
29.
Average (ABR)
2014-09-07
Priemerný (ABR)
30.
Variable (VBR) - Best quality
2014-09-07
Promenlivý (VBR)
31.
Ogg Vorbis (.ogg)
2014-09-07
Ogg Vorbis (.ogg)
32.
MP3 (.mp3)
2014-09-07
MP3 (.mp3)
33.
FLAC Lossless (.flac)
2014-09-07
FLAC bezstratový (.flac)
34.
MS Wave (.wav)
2014-09-07
MS Wave (.wav)
35.
AAC (.m4a)
2014-09-07
AAC (.m4a)
36.
Opus (.opus)
2014-09-07
Opus (.opus)
37.
GNOME Audio Profile
2014-09-07
GNOME Audio Profil
38.
track_number - track_title
2014-10-26
stopa_číslo - stopa_titul
39.
track_title
2014-10-26
stopa_titul
41.
Same folder as the input file
2014-09-07
Rovnaká zložka ako pôvodný súbor
55.
Ogg
2014-09-07
Ogg
62.
AAC
2014-09-07
AAC
63.
Opus
2014-09-07
Opus
64.
Profile:
2014-09-07
Profil:
65.
gst-profile
2014-10-26
gst-profil
69.
Limit number of parallel jobs
2014-09-07
Obmedziť počet paralelných činností
83.
Displays additional debug information
2014-09-07
Zobraziť dodatkové informácie pre ladenie
85.
Force number of concurrent conversions.
2014-09-07
Vynútiť počet súbežných konverzií.
90.
Plugin installation aborted.
2014-09-07
Inštalácia pluginu prerušena.
92.
GStreamer Error:
2014-09-07
GStreamer chyba:
93.
Conversion done in %s
2014-09-07
Zostáva %s
94.
Unknown Album
2014-09-07
Neznáme album
95.
Unknown Artist
2014-09-07
Neznámy interpret
97.
All files
2014-09-07
Všetky súbory
98.
Error: %s %s
2014-09-07
Chyba: %s %s
103.
Track title
2014-09-07
Názov stopy
107.
Available patterns:
2014-09-07
Dostupné vzory:
112.
Preparing conversion...
2014-09-07
Pripravuje sa konverzia...