Translations by Dusan Kazik

Dusan Kazik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

110 of 10 results
6.
dialog1
2023-01-23
dialóg1
7.
Filter
2023-01-23
Filter
49.
Remove all characters except letters, digits and ./_-
2017-03-04
Odstrániť všetky zanky okrem písmen, číslic a znakov ./_-
72.
Where to place results?
2023-01-23
Kam umiestniť výsledky?
79.
Convert in batch mode, from command line, without a graphical user interface. You can use this from, say, shell scripts.
2023-01-23
Previesť v dávkovom režime z príkazového riadku bez grafického rozhrania. Môžte použiť tento spôsob, povedzme, v shellových skriptoch.
80.
Show tags for input files instead of converting them. This indicates command line batch mode and disables the graphical user interface.
2023-01-23
Zobraziť značky (tagy) vstupných súborov namiesto ich prevodu. To znamená dávkový režim v príkazovom riadku a vypnutia grafického užívateľského rozhrania.
81.
Set the output MIME type for batch mode. The default is %s. Note that you probably want to set the output suffix as well.
2023-01-23
Nastaviť výstupný MIME typ dávkovom režime. Predvolená hodnota je %s. Pravdepodobne budete chcieť nastaviť výstupný príponu rovnako.
84.
Set the output filename suffix for batch mode.The default is %s . Note that the suffix does not affect the output MIME type.
2023-01-23
Nastavte výstupnú príponu názvu súboru pre dávkové spracovanie. Predvolená je% s. Všimnite si, že prípona nemá vplyv na výstup MIME typu.
86.
Shows GStreamer Options
2023-01-23
Zobraziť možnosti GStreamer
110.
Open a file
2023-01-23
Otvoriť­ súbor