Translations by Pavol Klačanský

Pavol Klačanský has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 50 results
1.
Sound Converter
2008-03-03
Prevod zvuku
2007-08-16
Zvukový konvertor
2.
Audio Format Converter
2007-08-16
Konvertor zvukového formátu
8.
Error
2007-08-16
Chyba
9.
File exists already
2007-08-16
Súbor už existuje
10.
_Overwrite
2008-03-03
_Prepísať
11.
_Skip
2008-03-03
_Preskočiť
12.
<big><b>File exists already</b></big>
2007-08-16
<big><b>Súbor už existuje</b></big>
13.
_Apply to entire queue
2008-03-03
_Použiť na celú frontu
14.
artist/album
2007-08-16
umelec/album
15.
artist - album
2008-03-03
umelec - album
40.
Preferences
2008-03-03
Predvoľby
42.
Choose...
2007-08-16
Vybrať...
44.
Create subfolders:
2007-08-16
Vytvoriť podpriečinky:
45.
Delete original file
2007-08-16
Vymazať pôvodný súbor
46.
<b>Where to place results?</b>
2007-08-16
<b>Miesto výsledku?</b>
47.
Filename pattern:
2008-03-03
Vzor názvu súboru:
50.
<i>Example filename:</i>
2007-08-16
<i>Príklad názvu súboru:</i>
51.
<b>How to name files?</b>
2008-03-03
<b>Aký názov majú mať súbory?</b>
2007-08-16
<b>Ako sa volájú súbory?</b>
52.
Format:
2008-03-03
Formát:
53.
Quality:
2008-03-03
Kvalita:
56.
Bitrate mode:
2008-03-03
Mód bitového toku:
2007-08-16
Mód rýchlosti bitov za sekundu:
57.
MP3
2011-11-23
MP3
59.
FLAC
2011-11-23
FLAC
61.
WAV
2011-11-23
WAV
66.
<b>Type of result?</b>
2008-03-03
<b>Typ výsledku?</b>
2007-08-16
<b>Typ výsledku?<b>
70.
MP3 Encoder is not present.
2008-03-03
MP3 kódovač nie je prítomný.
71.
Read how to install
2008-03-03
Čítať ako nainštalovať
73.
SoundConverter
2008-03-03
Prevod zvuku
77.
_Add File
2008-03-03
_Pridať súbor
78.
Add _Folder
2007-08-16
Pridať _priečinok
87.
Error: %s %s
2011-11-23
Chyba: %s %s
91.
Cannot create '%s' folder.
2011-11-23
Nemôžem vytvoriť priečinok '%s'.
100.
Same as input, but replacing the suffix
2011-11-23
Rovnako ako vstupné, ale nahradí príponu
101.
Same as input, but with an additional suffix
2011-11-23
Rovnako ako vstupné, ale s pridanou príponou
102.
Track number - title
2011-11-23
Číslo stopy - názov
104.
Artist - title
2011-11-23
Umelec - názov
105.
Custom filename pattern
2011-11-23
Vlastný názov súboru
106.
artist-album
2011-11-23
umelec-album
108.
Into folder %s
2011-11-23
Do priečinka %s
109.
Target bitrate: %s
2011-11-23
Cieľový bitový tok: %s
111.
Add Folder...
2011-11-23
Pridať priečinok...
113.
Converting
2011-11-23
Konvertujem
114.
Canceled
2011-11-23
Zrušené
115.
Paused
2011-11-23
Pozastavené
116.
%d:%02d left
2011-11-23
zostáva %d:%02d
117.
Ready
2011-11-23
Pripravený