Translations by Miroslav Ďurian

Miroslav Ďurian has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

113 of 13 results
2.
Audio Format Converter
2011-02-15
Prevod formátov zvuku
43.
Into a specified folder
2009-01-14
Do určeného priečinka
46.
<b>Where to place results?</b>
2011-02-15
<b>Kam sa majú umiestniť výsledky?</b>
48.
Replace all messy characters
2009-01-14
Odstrániť všetky problémové znaky
54.
Use .oga extension
2011-02-15
Použiť príponu .oga
58.
Compression:
2011-02-15
Kompresia:
60.
Sample width:
2011-02-15
Šírka vzorky:
67.
Resample
2011-02-15
Prevzorkovať
68.
Force mono output
2011-02-15
Vynútiť mono výstup
74.
_File
2011-02-15
_Súbor
75.
_Edit
2011-02-15
_Upraviť
76.
_Help
2011-02-15
_Pomocník
82.
Be quiet. Don't write normal output, only errors.
2009-01-14
Nevypisovať zvyčajný výstup, len chyby.