Translations by Jiri Grönroos

Jiri Grönroos has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 53 results
3.
Converts audio files into other formats
2013-02-10
Muunna äänitiedostoja eri tiedostomuotoihin
4.
GNOME-powered Sound Conversion
2013-02-10
Äänitiedostojen muunnin Gnomelle
2013-02-10
Äänimuunnin Gnomelle
5.
Website
2013-02-10
Verkkosivusto
16.
Very Low
2013-02-10
Erittäin matala
17.
Low
2013-02-10
Matala
18.
Normal
2013-02-10
Normaali
19.
High
2013-02-10
Korkea
20.
Very High
2013-02-10
Erittäin korkea
21.
Insanely High
2013-02-10
Mielettömän korkea
22.
8 bits (very low quality)
2013-02-10
8 bittiä (erittäin matala laatu)
23.
16 bits (default)
2013-02-10
16 bittiä (oletus)
24.
32 bits
2013-02-10
32 bittiä
25.
Less (Faster)
2021-08-08
Vähemmän (nopeampi)
26.
Default
2013-02-10
Oletus
27.
Better (Slower)
2021-08-08
Parempi (hitaampi)
28.
Constant (CBR)
2013-02-10
Tasainen (CBR)
29.
Average (ABR)
2013-02-10
Keskiarvo (ABR)
30.
Variable (VBR) - Best quality
2013-02-10
Vaihteleva (VBR) - Paras laatu
31.
Ogg Vorbis (.ogg)
2013-02-10
Ogg Vorbis (.ogg)
32.
MP3 (.mp3)
2013-02-10
MP3 (.mp3)
33.
FLAC Lossless (.flac)
2013-02-10
FLAC - häviötön (.flac)
34.
MS Wave (.wav)
2013-02-10
MS Wave (.wav)
35.
AAC (.m4a)
2013-02-10
AAC (.m4a)
36.
Opus (.opus)
2013-02-10
Opus (.opus)
37.
GNOME Audio Profile
2013-02-10
GNOME-ääniprofiili
38.
track_number - track_title
2013-02-10
kappaleen_numero - kappaleen_nimi
39.
track_title
2013-02-10
kappaleen_nimi
41.
Same folder as the input file
2013-02-11
Samaan kansioon kuin lähdetiedosto
49.
Remove all characters except letters, digits and ./_-
2021-08-08
Poista kaikki merkit lukuun ottamatta kirjaimia, numeroita ja merkkejä ./_-
51.
<b>How to name files?</b>
2013-02-10
<b>Tiedostojen nimeäminen</b>
54.
Use .oga extension
2013-02-10
Käytä .oga-tiedostopäätettä
55.
Ogg
2013-02-10
Ogg
58.
Compression:
2013-02-10
Pakkaus:
62.
AAC
2013-02-10
AAC
63.
Opus
2013-02-10
Opus
64.
Profile:
2013-02-10
Profiili:
69.
Limit number of parallel jobs
2013-02-11
Rinnakkaisten töiden enimmäismäärä
83.
Displays additional debug information
2021-08-08
Näyttää ylimääräistä vianjäljitystietoa
85.
Force number of concurrent conversions.
2013-02-11
Rajoita samanaikaisten muunnosten määrää.
90.
Plugin installation aborted.
2013-02-12
Liitännäisen asennus keskeytetty.
92.
GStreamer Error:
2013-02-10
GStreamer-virhe:
93.
Conversion done in %s
2013-02-10
Muunnos valmistui ajassa %s
94.
Unknown Album
2013-02-10
Tuntematon levy
95.
Unknown Artist
2013-02-10
Tuntematon esittäjä
97.
All files
2013-02-10
Kaikki tiedostot
98.
Error: %s %s
2013-02-10
Virhe: %s %s
102.
Track number - title
2013-02-10
Kappaleen numero - nimi
103.
Track title
2013-02-10
Kappaleen nimi
105.
Custom filename pattern
2013-02-10
Omavalintainen nimeämiskaava