Translations by GautierPortet

GautierPortet has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 57 results
1.
Sound Converter
2011-11-23
Heli teisendaja
2.
Audio Format Converter
2011-11-23
Heli vormingu teisendaja
6.
dialog1
2023-01-23
dialoog1
7.
Filter
2023-01-23
Filter
8.
Error
2011-11-23
Tõrge
13.
_Apply to entire queue
2011-11-23
R_akenda tervele järjekorrale
15.
artist - album
2011-11-23
esitaja - album
43.
Into a specified folder
2011-11-23
Määratud kataloogi
44.
Create subfolders:
2011-11-23
Loo alamkataloogid:
45.
Delete original file
2011-11-23
Kustuta originaalfail
46.
<b>Where to place results?</b>
2011-11-23
<b>Kuhu asetada tulemused?</b>
47.
Filename pattern:
2011-11-23
Failinime muster:
48.
Replace all messy characters
2011-11-23
Asenda kõik koledad märgid
50.
<i>Example filename:</i>
2011-11-23
<i>Näidis failinimi:</i>
51.
<b>How to name files?</b>
2011-11-23
<b>Kuidas faile nimetada?</b>
54.
Use .oga extension
2011-11-23
Kasuta .oga laiendit
56.
Bitrate mode:
2011-11-23
Bitikiiruse režiim:
57.
MP3
2011-11-23
MP3
58.
Compression:
2011-11-23
Tihendus:
59.
FLAC
2011-11-23
FLAC
60.
Sample width:
2011-11-23
Diskreedi laius:
61.
WAV
2011-11-23
WAV
66.
<b>Type of result?</b>
2011-11-23
<b>Tulemuse tüüp?</b>
67.
Resample
2011-11-23
Diskreedi ümber
68.
Force mono output
2011-11-23
Sunni mono väljund
70.
MP3 Encoder is not present.
2011-11-23
Puudub MP3-e enkodeerija.
71.
Read how to install
2011-11-23
Loe, kuidas paigaldada
72.
Where to place results?
2023-01-23
Kuhu asetada tulemused?
73.
SoundConverter
2011-11-23
SoundConverter
75.
_Edit
2011-11-23
_Redigeeri
76.
_Help
2011-11-23
A_bi
77.
_Add File
2011-11-23
Faili _lisamine
78.
Add _Folder
2011-11-23
_Kausta lisamine
79.
Convert in batch mode, from command line, without a graphical user interface. You can use this from, say, shell scripts.
2023-01-23
Teisenda hulgirežiimis käsurealt, ilma graafilise liideseta. Sa võid seda kasutada näiteks skriptides.
82.
Be quiet. Don't write normal output, only errors.
2011-11-23
Ole vaiksem. Ära kuva tavalist väljundit, ainult tõrked.
85.
Force number of concurrent conversions.
2011-11-23
Sunntud üheaegsete teisenduste arv.
87.
Error: %s %s
2011-11-23
Tõrge: %s %s
91.
Cannot create '%s' folder.
2011-11-23
Kausta '%s' loomine nurjus.
92.
GStreamer Error:
2011-11-23
GStreameri tõrge:
97.
All files
2011-11-23
Kõik failid
100.
Same as input, but replacing the suffix
2011-11-23
Sama nagu sisendil, aga asendades järelliite
101.
Same as input, but with an additional suffix
2011-11-23
Sama nagu sisendil, aga täiendav järelliide
102.
Track number - title
2011-11-23
Raja number - pealkiri
103.
Track title
2011-11-23
Raja pealkiri
104.
Artist - title
2011-11-23
Esitaja - pealkiri
105.
Custom filename pattern
2011-11-23
Kohandatud failinime muster
106.
artist-album
2011-11-23
esitaja-album
107.
Available patterns:
2011-11-23
Võimalikud mustrid:
108.
Into folder %s
2011-11-23
Kausta %s
109.
Target bitrate: %s
2011-11-23
Siht bitikiirus: %s