Translations by GautierPortet

GautierPortet has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 54 results
1.
Sound Converter
2011-11-23
Heli teisendaja
2.
Audio Format Converter
2011-11-23
Heli vormingu teisendaja
6.
Error
2011-11-23
Tõrge
11.
_Apply to entire queue
2011-11-23
R_akenda tervele järjekorrale
13.
artist - album
2011-11-23
esitaja - album
41.
Into a specified folder
2011-11-23
Määratud kataloogi
42.
Create subfolders:
2011-11-23
Loo alamkataloogid:
43.
Delete original file
2011-11-23
Kustuta originaalfail
44.
<b>Where to place results?</b>
2011-11-23
<b>Kuhu asetada tulemused?</b>
45.
Filename pattern:
2011-11-23
Failinime muster:
46.
Replace all messy characters
2011-11-23
Asenda kõik koledad märgid
48.
<i>Example filename:</i>
2011-11-23
<i>Näidis failinimi:</i>
49.
<b>How to name files?</b>
2011-11-23
<b>Kuidas faile nimetada?</b>
52.
Use .oga extension
2011-11-23
Kasuta .oga laiendit
54.
Bitrate mode:
2011-11-23
Bitikiiruse režiim:
55.
MP3
2011-11-23
MP3
56.
Compression:
2011-11-23
Tihendus:
57.
FLAC
2011-11-23
FLAC
58.
Sample width:
2011-11-23
Diskreedi laius:
59.
WAV
2011-11-23
WAV
64.
<b>Type of result?</b>
2011-11-23
<b>Tulemuse tüüp?</b>
65.
Resample
2011-11-23
Diskreedi ümber
66.
Force mono output
2011-11-23
Sunni mono väljund
68.
MP3 Encoder is not present.
2011-11-23
Puudub MP3-e enkodeerija.
69.
Read how to install
2011-11-23
Loe, kuidas paigaldada
74.
SoundConverter
2011-11-23
SoundConverter
75.
Add File
2020-04-29
Faili lisamine
76.
Add Folder
2020-04-29
Kausta lisamine
78.
_Add File
2011-11-23
Faili _lisamine
79.
Add _Folder
2011-11-23
_Kausta lisamine
80.
_Edit
2011-11-23
_Redigeeri
81.
_Help
2011-11-23
A_bi
85.
Be quiet. Don't write normal output, only errors.
2011-11-23
Ole vaiksem. Ära kuva tavalist väljundit, ainult tõrked.
87.
Force number of concurrent conversions.
2011-11-23
Sunntud üheaegsete teisenduste arv.
94.
Error: %s %s
2011-11-23
Tõrge: %s %s
96.
Cannot create '%s' folder.
2011-11-23
Kausta '%s' loomine nurjus.
97.
GStreamer Error:
2011-11-23
GStreameri tõrge:
102.
All files
2011-11-23
Kõik failid
112.
Same as input, but replacing the suffix
2011-11-23
Sama nagu sisendil, aga asendades järelliite
113.
Same as input, but with an additional suffix
2011-11-23
Sama nagu sisendil, aga täiendav järelliide
114.
Track number - title
2011-11-23
Raja number - pealkiri
115.
Track title
2011-11-23
Raja pealkiri
116.
Artist - title
2011-11-23
Esitaja - pealkiri
117.
Custom filename pattern
2011-11-23
Kohandatud failinime muster
118.
artist-album
2011-11-23
esitaja-album
119.
Available patterns:
2011-11-23
Võimalikud mustrid:
120.
Add Folder...
2011-11-23
Kataloogi lisamine...
121.
Into folder %s
2011-11-23
Kausta %s
122.
Target bitrate: %s
2011-11-23
Siht bitikiirus: %s
125.
Converting
2011-11-23
Teisendan