Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
110 of 16 results
18.
You can also examine which software is installed on the computer already, and remove anything you no longer need.
type: Content of: <book><chapter><para>
(no translation yet)
In Ubuntu:
Du kan också undersöka vilka program som redan är installerade på datorn och ta bort allt du inte längre behöver.
Suggested by Håkan Hagman
Located in help/C/software-center.xml:77
29.
For most programs, once they are installed, you can launch them from the <guimenu>Applications</guimenu> menu. (Utilities for changing settings may appear inside <menuchoice><guimenu>System</guimenu> <guisubmenu>Preferences</guisubmenu></menuchoice> or <menuchoice><guimenu>System</guimenu> <guisubmenu>Administration</guisubmenu></menuchoice> instead).
type: Content of: <book><chapter><para>
(no translation yet)
In Ubuntu:
De flesta program kan du efter att de installerats starta från <guimenu>Program</guimenu>-menyn. (Verktyg för att ändra inställningar bör istället infinna sig i <menuchoice><guimenu>System</guimenu> <guisubmenu>Inställningar</guisubmenu></menuchoice> eller <menuchoice><guimenu>System</guimenu> <guisubmenu>Administration</guisubmenu></menuchoice>).
Suggested by Håkan Hagman
Located in help/C/software-center.xml:132
30.
To find out where to launch a new program, navigate to the screen for that program in Ubuntu Software Center, if it is not still being displayed. The menu location should be displayed on that screen, below the colored bar.
type: Content of: <book><chapter><para>
(no translation yet)
In Ubuntu:
För att ta reda på var ett nytt program startas, gå till fönstret för det aktuella programmet i programcentralen för Ubuntu, om det inte redan visas. Menyplatsen skall visas under det färgade fältet.
Suggested by Håkan Hagman
Located in help/C/software-center.xml:141
31.
If you are using Ubuntu Netbook Edition, an application appears in the appropriate category on the home screen.
type: Content of: <book><chapter><para>
(no translation yet)
In Ubuntu:
Om du använder Ubuntu Netbook Edition, kommer ett program att visas under lämplig kategori på skrivbordet.
Suggested by Håkan Hagman
Located in help/C/software-center.xml:148
40.
Sometimes if you try to remove one item, Ubuntu Software Center will warn you that other items will be removed too. There are two main reasons this happens.
type: Content of: <book><chapter><para>
(no translation yet)
In Ubuntu:
Ibland när du försöker ta bort ett program, kommer programcentralen för Ubuntu att varna dig om att andra program också kommer att tas bort. Det finns två huvudskäl för detta.
Suggested by Håkan Hagman
Located in help/C/software-center.xml:193
41.
If you remove an application, any add-ons or plugins for that application usually will be removed too.
type: Content of: <book><chapter><itemizedlist><listitem><para>
(no translation yet)
In Ubuntu:
Om du tar bort ett program, kommer normalt inte tillägg och insticksmoduler för det programmet att tas bort.
Suggested by Håkan Hagman
Located in help/C/software-center.xml:200
46.
Some of the software available for Ubuntu is maintained by Canonical. Canonical engineers ensure that security fixes and other critical updates are provided for these programs.
type: Content of: <book><chapter><para>
(no translation yet)
In Ubuntu:
En del av de program som är tillgängliga för Ubuntu underhålls av Canonical. Ingenjörer på Canonical säkerställer att säkerhetsfixar och andra kritiska uppdateringar finns för dessa program.
Suggested by Håkan Hagman
Located in help/C/software-center.xml:234
51.
Do I need to pay anything?
type: Content of: <book><chapter><title>
(no translation yet)
In Ubuntu:
Behöver jag betala någonting?
Suggested by Håkan Hagman
Located in help/C/software-center.xml:256
52.
Most software in Ubuntu Software Center is free of charge.
type: Content of: <book><chapter><para>
(no translation yet)
In Ubuntu:
De flesta programmen i programcentralen för Ubuntu är gratis.
Suggested by Håkan Hagman
Located in help/C/software-center.xml:258
53.
If something costs money, it has a <guilabel>Buy</guilabel> button instead of an <guilabel>Install</guilabel> button, and its price is shown on the screen for the individual item.
type: Content of: <book><chapter><para>
(no translation yet)
In Ubuntu:
Om något kostar pengar, har det en <guilabel>Köp</guilabel>-knapp istället för en <guilabel>Installera</guilabel>-knapp och dess pris visas på skärmen för det enskilda objektet.
Suggested by Håkan Hagman
Located in help/C/software-center.xml:261
110 of 16 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Nylander, Håkan Hagman.