Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
1120 of 55 results
12.
Higginson
type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author><surname>
(no translation yet)
In Ubuntu:
Higginson
Suggested by helix84
Located in help/C/software-center.xml:55
13.
rugby471@gmail.com
type: Content of: <book><bookinfo><authorgroup><author><email>
(no translation yet)
In Ubuntu:
rugby471@gmail.com
Suggested by helix84
Located in help/C/software-center.xml:56
14.
How to install and remove software in Ubuntu.
type: Content of: <book><bookinfo><abstract><para>
(no translation yet)
In Ubuntu:
Ako inštalovať a odstraňovať softvér v Ubuntu
Suggested by helix84
Located in help/C/software-center.xml:60
16.
Ubuntu Software Center is a virtual catalog of thousands of free applications and other software to make your Ubuntu computer more useful.
type: Content of: <book><chapter><para>
(no translation yet)
In Ubuntu:
Centrum softvéru Ubuntu je virtuálny katalóg tisícov slobodných aplikácií a iného softvéru, ktorý robí užitočné veci na vašom počítači s Ubuntu.
Suggested by helix84
Located in help/C/software-center.xml:69
17.
You can find software by category or by searching, and you can install an item with the click of a button.
type: Content of: <book><chapter><para>
(no translation yet)
In Ubuntu:
Softvér môžete vyhľadať podľa kategórie alebo hľadaním a položku môžete nainštalovať kliknutím tlačidla.
Suggested by helix84
Located in help/C/software-center.xml:73
19.
Installing software
type: Content of: <book><chapter><title>
(no translation yet)
In Ubuntu:
Inštalácia softvéru
Suggested by helix84
Located in help/C/software-center.xml:83
20.
To install something with Ubuntu Software Center, you need administrator access and a working Internet connection. (If you set up Ubuntu on this computer yourself, you have administrator access automatically.)
type: Content of: <book><chapter><para>
(no translation yet)
In Ubuntu:
Ak chcete niečo nainštalovať pomocou Centra softvéru Ubuntu, potrebujete oprávnenie správcu a fungujúce pripojenie k internetu. (Ak ste na tomto počítači nainštalovali Ubuntu sami, automaticky máte oprávnenie správcu.)
Suggested by helix84
Located in help/C/software-center.xml:85
21.
In the <guilabel>Get Software</guilabel> section, find the thing you want to install. If you already know its name, try typing the name in the search field. Or try searching for the type of program you want (like &#8220;spreadsheet&#8221;). Otherwise, browse the list of departments.
type: Content of: <book><chapter><orderedlist><listitem><para>
(no translation yet)
In Ubuntu:
V časti <guilabel>Získať softvér</guilabel> nájdite to, čo chcete nainštalovať. Ak už viete ako sa to volá, skúste tento názov napísať do vyhľadávača. Alebo skúste vyhľadať program podľa typu (napr. &#8220;kalkulačka&#8221;). Inak prehliadajte zoznam po jenotlivých častiach.
Suggested by helix84
Located in help/C/software-center.xml:93
22.
Select the item in the list, and choose <guilabel>More Info</guilabel>.
type: Content of: <book><chapter><orderedlist><listitem><para>
(no translation yet)
In Ubuntu:
Vyberte položku zo zoznamu a zvoľte <guilabel>Ďalšie informácie</guilabel>.
Suggested by helix84
Located in help/C/software-center.xml:103
23.
Choose <guilabel>Install</guilabel>. You may need to enter your Ubuntu password before the installation can begin.
type: Content of: <book><chapter><orderedlist><listitem><para>
(no translation yet)
In Ubuntu:
Zvoľte <guilabel>Nainštalovať</guilabel>. Pred začiatkom inštalácie vás možno systém požiada o heslo.
Suggested by helix84
Located in help/C/software-center.xml:109
1120 of 55 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Eduard Hummel, helix84.