Translations by Sebastien Bacher

Sebastien Bacher has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 926 results
1.
GNOME Software
2020-04-15
GNOME Yazılımlar
2.
Application manager for GNOME
2020-04-15
GNOME için uygulama yöneticisi
3.
Software allows you to find and install new applications and system extensions and remove existing installed applications.
2022-06-01
Yazılımlar; yeni uygulama ve sistem uzantıları bulup kurmanızı, kurulu uygulamaları kaldırmanızı sağlar.
2020-04-15
Yazılımlar uygulaması, yeni uygulamalar ve sistem uzantılarını bulup kurmanıza ve halihazırda kurulu olan uygulamaları kaldırmanıza olanak tanır.
4.
GNOME Software showcases featured and popular applications with useful descriptions and multiple screenshots per application. Applications can be found either through browsing the list of categories or by searching. It also allows you to update your system using an offline update.
2022-06-01
GNOME Yazılımlar; seçkin ve gözde uygulamaları, her uygulama için anlaşılır açıklama ve çoklu ekran görüntüleriyle beğeninize sunar. Uygulamalar, kategori listesinde gezinerek veya arayarak bulunabilir. Ayrıca çevrim dışı güncelleme kullanarak sisteminizi güncellemenizi sağlar.
2020-04-15
Gnome Yazılımlar; öne çıkan ve popüler uygulamaları, yararlı açıklamalar ve pek çok ekran görüntüleri ile vitrinliyor. Uygulamaları kategori listelerinde dolaşarak veya arama yaparak bulabilirsiniz. Aynı zamanda sisteminizi çevrimdışı güncellemenize olanak verir.
5.
Overview panel
2020-04-15
Genel bakış panosu
6.
Details panel
2020-04-15
Ayrıntılar panosu
7.
Installed panel
2020-04-15
Kurulan/lar panosu
8.
Updates panel
2020-04-15
Güncellemeler panosu
9.
The update details
2020-04-15
Güncelleme ayrıntıları
10.
The GNOME Project
2020-04-15
GNOME Projesi
11.
Ubuntu Software
2020-03-23
Ubuntu Yazılımlar
12.
Add, remove or update software on this computer
2022-06-01
Bu bilgisayara yazılım ekle, kaldır ya da güncelle
2020-03-23
Bu bilgisayarda yazılım ekleyin, kaldırın ya da güncelleyin
13.
Updates;Upgrade;Sources;Repositories;Preferences;Install;Uninstall;Program;Software;App;Store;
2020-03-23
Güncellemeler;Yükseltme;Kaynaklar;Depolar;Tercihler;Kur;Kaldır;Program;Yazılım;Uygulama;Mağaza;
16.
A list of compatible projects
2020-03-23
Uyumlu projeler listesi
17.
This is a list of compatible projects we should show such as GNOME, KDE and XFCE.
2020-03-23
Bu; GNOME, KDE ve XFCE gibi, göstermemiz gereken uyumlu projelerin listesidir.
18.
Whether to manage updates and upgrades in GNOME Software
2020-03-23
GNOME Yazılımlar’da güncellemelerin ve yükseltmelerin yönetilmesi
19.
If disabled, GNOME Software will hide the updates panel, not perform any automatic updates actions or prompt for upgrades.
2020-03-23
Eğer devre dışıysa, GNOME Yazılımlar güncellemeler bölmesini gizleyecek ve herhangi bir kendiliğinden güncelleme eylemi gerçekleştirmeyecek veya yükseltmeler için harekete geçilmeyecek.
20.
Automatically download and install updates
2020-03-23
Güncellemeleri kendiliğinden indir ve kur
21.
If enabled, GNOME Software automatically downloads software updates in the background, also installing ones that do not require a reboot.
2020-03-23
Eğer etkinse, GNOME Yazılımlar güncellemeleri arka planda kendiliğinden indirir, ayrıca yeniden başlatma gerektirmeyenleri kurar.
22.
Notify the user about software updated in the background
2020-03-23
Yazılım arka planda güncellendiğinde kullanıcıyı bilgilendir
23.
If enabled, GNOME Software notifies the user about updates that happened whilst the user was idle.
2020-03-23
Eğer etkinse; GNOME Yazılımlar, kullanıcı uzaktayken güncelleme gerçekleşirse kullanıcıyı bilgilendirir.
24.
Whether to automatically refresh when on a metered connection
2020-03-23
Ölçülü bağlantıda kendiliğinden yenilemenin olup olmadığı
25.
If enabled, GNOME Software automatically refreshes in the background even when using a metered connection (eventually downloading some metadata, checking for updates, etc., which may incur in costs for the user).
2022-06-01
Etkinleştirilirse, GNOME Yazılımlar ölçülü bir bağlantı kullanıldığında bile arka planda otomatik olarak yenilenir (sonuçta kullanıcı için maliyete neden olabilecek bazı meta verileri indirilebilir, güncellemeleri kontrol edilebilir vb.).
2020-04-15
Eğer etkinse, GNOME Yazılımlar ölçülü bağlantı kullanımı da dahil olmak üzere arkaplanda kendini yenileyecek (kullanıcı için ücrete neden olsa da sonunda bazı üst verileri indirecek, güncellemeleri denetleyecek vb.)
2020-03-23
Eğer etkinse, GNOME Yazılımlar ölçülü bağlantı kullanılsa bile arka planda kendini yenileyecek (kullanıcı için ücrete neden olsa da sonunda bazı üst verileri indirecek, güncellemeleri denetleyecek vb.)
26.
Whether it’s the very first run of GNOME Software
2020-03-23
GNOME Yazılımlar’ın ilk kez çalıştırılışı olup olmadığı
27.
Show star ratings next to applications
2020-03-23
Uygulamaların yanında yıldızlı puanlamaları göster
28.
Filter applications based on the default branch set for the remote
2020-03-23
Uygulamaları uzak depo için öntanımlı dala göre süz
29.
Non-free applications show a warning dialog before install
2020-03-23
Özgür olmayan uygulamalar kurulmadan önce bir uyarı penceresi gösterir
30.
When non-free applications are installed a warning dialog can be shown. This controls if that dialog is suppressed.
2020-03-23
Özgür olmayan uygulamalar kurulduğunda, bir uyarı penceresi gösterilebilir. Bu, o iletişim penceresinin baskılanıp baskılanmayacağını denetler.
31.
A list of popular applications
2020-04-15
Popüler uygulamalar listesi
2020-03-23
Gözde uygulamalar listesi
32.
A list of applications to use, overriding the system defined ones.
2022-06-01
Sistemce tanımlananları geçersiz kılan, kullanılacak uygulamalar listesi.
2020-03-23
Sistem tarafından tanımlananları geçersiz kılan, kullanılacak uygulamalar listesi.
33.
The last update check timestamp
2020-03-23
Son güncelleme denetiminin zaman damgası
34.
The last upgrade notification timestamp
2020-03-23
Son yükseltme bildirimi zaman damgası
35.
The last update notification timestamp
2022-06-01
Son güncelleme bildirimi zaman damgası
36.
The timestamp of the first security update, cleared after update
2020-03-23
Güncellemeden sonra temizlenmiş ilk güvenlik güncellemesinin zaman damgası
37.
The last update timestamp
2020-03-23
Son güncelleme zaman damgası
38.
The last timestamp when the system was online and got any updates
2020-03-23
Sistemin çevrim içi olduğu ve herhangi bir güncelleme aldığı son zaman damgası
39.
The age in seconds to verify the upstream screenshot is still valid
2020-03-23
Kaynak ekran görüntüsünü doğrulamak için saniye türünden yaş hala geçerlidir
40.
Choosing a larger value will mean less round-trips to the remote server but updates to the screenshots may take longer to show to the user. A value of 0 means to never check the server if the image already exists in the cache.
2022-06-01
Daha büyük sayılar seçmek uzak sunucuya giden tur sayısını azaltır ama ekran görüntülerindeki güncellemeleri kullanıcının görmesi daha uzun sürebilir. Değeri 0 seçmek eğer görüntü zaten önbellekteyse sunucunun asla denetlenmeyeceği anlamına gelir.
2020-03-23
Daha büyük sayılar seçmek uzak sunucuya giden tur sayısını azaltır ama ekran görüntülerindeki güncellemeleri kullanıcının görmesi daha uzun sürebilir. Değeri 0 seçmek eğer görüntü zaten önbellekteyse sunucunun hiçbir zaman denetlenmeyeceği anlamına gelir.
41.
The server to use for application reviews
2020-03-23
Uygulama incelemeleri için kullanılacak sunucu
42.
The minimum karma score for reviews
2020-03-23
İncelemeler için gereken en düşük karma puanı
43.
Reviews with karma less than this number will not be shown.
2020-03-23
Bu sayıdan daha az karması olan incelemeler gösterilmeyecek.
44.
A list of official repositories that should not be considered 3rd party
2020-03-23
Üçüncü taraf olarak düşünülmemesi gereken resmi depolar listesi