Translations by Sabri Ünal

Sabri Ünal has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 60 results
14.
Install an appstream file into a system location
2022-04-25
Appstream dosyasını sistem konumuna kur
15.
Installing an appstream file into a system location
2022-04-25
Appstream dosyası sistem konumuna kuruluyor
166.
About Software
2022-04-25
Yazılımlar Hakkında
179.
Confined
2022-09-12
Yalıtılmış
180.
Unconfined
2022-09-12
Yalıtılmamış
198.
Software no longer supported
2022-09-12
Yazılım artık desteklenmiyor
234.
Login required remote %s (realm %s)
2022-04-25
%s (%s etki alanı) giriş gerektiriyor
235.
Login Required
2022-04-25
Giriş Gerekiyor
237.
_Login
2022-04-25
_Giriş
238.
_User
2022-04-25
_Kullanıcı
239.
_Password
2022-04-25
_Parola
339.
An update has been installed
Updates have been installed
2022-04-25
Bir güncelleme yüklendi
Güncellemeler yüklendi
341.
A restart is required for it to take effect.
A restart is required for them to take effect.
2022-04-25
Bunların etkili olması için yeniden başlatma gerekiyor.
Bunların etkili olması için yeniden başlatmanız gerekiyor.
369.
Preparing…
2022-04-25
Hazırlanıyor…
404.
_Contact Developer
2022-09-12
_Geliştiriciyle İletişime Geç
601.
Application can access all personal files and system resources.
2022-09-12
Uygulama tüm kişisel dosyalara ve sistem kaynaklarına erişebilir.
602.
Application cannot access personal files and system resources without appropriate permissions.
2022-09-12
Uygulama, uygun izinler olmadan kişisel dosyalara ve sistem kaynaklarına erişemez.
732.
Signed in as %s
2022-04-25
%s olarak oturum açıldı
733.
Sign In…
2022-04-25
Oturum Aç...
734.
Sign Out
2022-04-25
Oturumu Kapat
735.
_Software & Updates
2022-09-12
_Yazılım ve Güncellemeler
744.
Invalid code
2022-04-25
Geçersiz kod
745.
Incorrect email/password combination
2022-04-25
Hatalı e-posta/parola kombinasyonu
747.
About Snap Store privacy
2022-04-25
Snap Mağaza gizliliği hakkında
748.
Sign In / Register
2022-04-25
Oturum Aç / Kaydol
749.
With a Snap Store account, app developers can give you access to private snaps.
2022-09-12
Bir Snap Store hesabıyla, uygulama geliştiricileri size özel snaplara erişim izni verebilir.
750.
You don’t need an account to install public snaps.
2022-09-12
Kamuya açık snapları yüklemek için hesaba ihtiyacınız yoktur.
752.
I have a Snap Store or Ubuntu One account
2022-09-12
Snap Mağaza ya da Ubuntu One hesabım var.
755.
Two-factor code
2022-04-25
İki aşamalı kod
756.
You are signed in as %s.
2022-04-25
%s olarak oturum açtınız.
757.
You are not currently signed in.
2022-04-25
Şu anda oturum açmadınız.
758.
_Sign Out
2022-04-25
_Oturumu Kapat
759.
If you sign out, any private snaps will remain installed, but will not appear in searches.
2022-09-12
Oturumu kapatırsanız, tüm özel snaplar yüklü kalır, ancak aramalarda görünmez.
760.
You are now signed out.
2022-04-25
Oturum kapatıldı.
870.
%s Device Update
2022-04-25
%s Aygıt Güncellemesi
871.
%s System Update
2022-04-25
%s Sistem Güncellemesi
872.
%s Embedded Controller Update
2022-04-25
%s Gömülü Denetleyici Güncellemesi
873.
%s ME Update
2022-04-25
%s ME Güncellemesi
874.
%s Corporate ME Update
2022-04-25
%s Kurumsal ME Güncellemesi
875.
%s Consumer ME Update
2022-04-25
%s Tüketici ME Güncellemesi
876.
%s Controller Update
2022-04-25
%s Denetleyici Güncellemesi
877.
%s Thunderbolt Controller Update
2022-04-25
%s Thunderbolt Denetleyici Güncellemesi
878.
%s CPU Microcode Update
2022-04-25
%s MİB Mikrokod Güncellemesi
879.
%s Configuration Update
2022-04-25
%s Yapılandırma Güncellemesi
894.
Finance
2022-04-25
Finans
895.
Development
2022-04-25
Geliştirme
896.
Social
2022-04-25
Sosyal
897.
Music and Audio
2022-04-25
Müzik ve Ses
900.
Photo and Video
2022-04-25
Fotoğraf ve Video
901.
Server and Cloud
2022-04-25
Sunucu ve Bulut