Translations by Gunnar Hjalmarsson

Gunnar Hjalmarsson has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 337 results
35.
The last update notification timestamp
2022-05-20
Tidsstämpeln för den senaste uppdateringsaviseringen
56.
Priority order of packaging formats to prefer, with more important formats listed first. An empty array means the default order. Omitted formats are assumed to be listed last.
2022-05-20
Prioritetsordning för paketformat att föredra, med viktigare format listade först. En tom vektor betyder standardordningen. Överhoppade format antas vara listade sist.
57.
The URI that references the background for an upgrade banner.
2022-05-20
URI:n som hänvisar till bakgrunden för en uppgraderingsbanderoll.
58.
The URI can contain up to three '%u', which will be replaced by the upgrade version.
2022-05-20
URI:n kan innehålla upp till tre ”%u”, vilka kommer ersättas med uppgraderingsversionen.
64.
Failed to validate content type: %s
2022-05-20
Misslyckades med att validera innehållstyp: %s
65.
Failed to copy: %s
2022-05-20
Misslyckades med att kopiera: %s
68.
Cartoon Violence
2022-05-20
Tecknat våld
69.
Fantasy Violence
2022-05-20
Orealistiskt våld
70.
Realistic Violence
2022-05-20
Realistiskt våld
71.
Violence Depicting Bloodshed
2022-05-20
Våld som skildrar blodsutgjutelse
72.
Sexual Violence
2022-05-20
Sexuellt våld
73.
Alcohol
2022-05-20
Alkohol
74.
Narcotics
2022-05-20
Narkotika
75.
Tobacco
2022-05-20
Tobak
76.
Nudity
2022-05-20
Nakenhet
77.
Sexual Themes
2022-05-20
Sexuella teman
78.
Profanity
2022-05-20
Svordomar
79.
Inappropriate Humor
2022-05-20
Olämplig humor
80.
Discrimination
2022-05-20
Diskriminering
81.
Advertising
2022-05-20
Annonser
82.
Gambling
2022-05-20
Hasardspel
83.
Purchasing
2022-05-20
Köp
84.
Chat Between Users
2022-05-20
Chatt mellan användare
85.
Audio Chat Between Users
2022-05-20
Röstchatt mellan användare
86.
Contact Details
2022-05-20
Kontaktdetaljer
87.
Identifying Information
2022-05-20
Identifierande information
88.
Location Sharing
2022-05-20
Platsdelning
89.
Homosexuality
2022-05-20
Homosexualitet
90.
Prostitution
2022-05-20
Prostitution
91.
Adultery
2022-05-20
Otrohet
92.
Sexualized Characters
2022-05-20
Sexualiserade figurer
93.
Desecration
2022-05-20
Skändning
94.
Human Remains
2022-05-20
Mänskliga kvarlevor
95.
Slavery
2022-05-20
Slaveri
96.
Unknown
2022-05-20
Okänt
98.
?
2022-05-20
?
99.
%s is suitable for everyone
2022-05-20
%s passar för alla
100.
%s is suitable for toddlers
2022-05-20
%s passar för småbarn
101.
%s is suitable for young children
2022-05-20
%s passar för unga barn
102.
%s is suitable for teenagers
2022-05-20
%s passar för tonåringar
103.
%s is suitable for adults
2022-05-20
%s passar för vuxna
104.
%s is suitable for %s
2022-05-20
%s passar för %s
106.
How to add missing information
2022-05-20
Hur du lägger till saknad information
111.
Pending install
2022-05-20
Väntar på att installeras
112.
Pending remove
2022-05-20
Väntar på att tas bort
113.
Installed
2022-05-20
Installerade
116.
_Uninstall
2022-05-20
_Avinstallera
137.
%s %s
2022-05-20
%s %s
141.
Version History
2022-05-20
Versionshistorik
142.
New in Version %s
2022-05-20
Nytt i version %s